Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

 

I.Tuần hoàn máu?

*Cấu tạo hệ tuần hoàn:

 + Tim (4 ngăn): 2 tâm thất, 2 tâm nhĩ.

 + Hệ mạch:

 - Động mạch: xuất phát từ tâm thất.

 - Tĩnh mạch: trở về tâm nhĩ.

 - Mao mạch: nối động mạch và tĩnh mạch.

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 30/09/2016 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Mạo Khê II KIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi 1: Cho biết cơ chế và vai trò của hiện tượng đông máu ?Câu hỏi 2: Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng.Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuHệ tuần hoàn gồm những thành phần nào?Cấu tạo của mỗi thành phần đó như thế nào?Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máu?*Cấu tạo hệ tuần hoàn: + Tim (4 ngăn): 2 tâm thất, 2 tâm nhĩ. + Hệ mạch: - Động mạch: xuất phát từ tâm thất. - Tĩnh mạch: trở về tâm nhĩ. - Mao mạch: nối động mạch và tĩnh mạch. Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuBài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máu *Cấu tạo hệ tuần hoàn:* Sự tuần hoàn máu: + Hai vòng tuần hoàn lớn và nhỏ - Vòng tuần hoàn nhỏ: trao đổi khí. - Vòng tuần hoàn lớn: trao đổi chấtBài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máu- Vai trò của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu?Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTTuần hoàn máu*Cấu tạo hệ tuần hoàn:* Sự tuần hoàn máu:*Vai trò của hệ tuần hoàn: lưu chuyển máu trong toàn cơ thể.Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuII. Lưu thông bạch huyết- Cấu tạo hệ bạch huyết?Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuII. Lưu thông bạch huyết*Cấu tạo hệ bạch huyết:- Phân hệ lớn và phân hệ nhỏ (Cấu tạo giống nhau): + Mao mạch bạch huyết + Mạch bạch huyết, tĩnh mạch máu. + Hạch bạch huyết + Ống bạch huyếtBài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuII. Lưu thông bạch huyết?Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn? - Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ nhỏ?Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuII. Lưu thông bạch huyết*Cấu tạo hệ bạch huyết *Đường đi của bạch huyết:Mao mạch bạch huyết →Mạch bach huyết nhỏ → Hạch bạch huyết  Mạch bạch huyết lớn Ống bạch huyếtTĩnh mạchBài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuII. Lưu thông bạch huyết*Cấu tạo hệ bạch huyết *Đường đi của bạch huyết:*Vai trò của hệ bạch huyết:- Hệ bạch huyết có vai trò gì ?Bài16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾTI.Tuần hoàn máuII. Lưu thông bạch huyết*Cấu tạo hệ bạch huyết*Đường đi của bạch huyết:* Vai trò của hệ bạch huyết: - Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.Củng cốĐánh dấu vào câu trả lời đúng:

File đính kèm:

  • pptBài16.ppt