Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Thí dụ: Em có biết 0,25 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu gam? Biết khối lượng mol của CO2 là 44 gam.

Khối lượng của 0,25 mol CO2 là:

 Nếu đặt n là số mol, M là khối lượng mol chất và m là khối lượng chất, ta có công thức chuyển đổi sau:

 

ppt6 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GD&ĐTMÔN HÓA HỌCBài 19:CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG,Kiểm tra bài cũ12341. Mol là gì?2. Khối lượng Mol là gì?3. Thể tích Mol của chất khí là gì?4. Hãy nêu khối lượng Mol của nguyên tử Oxi, Hiđro, phân tử nước.I - CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO?Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤTThí dụ: Em có biết 0,25 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu gam? Biết khối lượng mol của CO2 là 44 gam.Khối lượng của 0,25 mol CO2 là:mCO2 = 44 x 0,25= 11 (g)* Nhận xét: Nếu đặt n là số mol, M là khối lượng mol chất và m là khối lượng chất, ta có công thức chuyển đổi sau:m = n x M (g)n = m : M (mol); M = m : n (g)Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤTI - CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO?II – CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT KHÍ NHƯ THẾ NÀO?Thí dụ: Em có biết 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn có thể rích là bao nhiêu lít?Thể tích của 0,25 mol CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:VCO2 = 22,4 x 0,25= 5,6 (l)* Nhận xét: Nếu đặt n là số mol chất khí, V là thể tích chất khí (đktc), ta có công thức chuyển đổi sau:V = 22,4 x n (l)n = V : 22,4 (mol)Dặn dò:* Học bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT* Soạn bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ* Làm bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6/ 67TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptbai_19_lop_8.ppt
Bài giảng liên quan