Bài 3: Lôgarit

1) ĐN lôgarit:

2) TC của lôgar

3) Lôgarit của một tíchit

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài 3: Lôgarit, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Giaùo vieân Nguyeãn Thanh Haûi TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI –T-NINH KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu TXĐ của hàm số luỹ thừa. Câu 2: Tìm x biết: TÌNH HUỐNG Cho a là số dương ,xét phương trình TH1:Nếu biết thì ta tính b TH2: Nếu biết b thì ta tính Với a,b >0, luôn tồn tại duy nhất số sao cho số gọi là lôgarit cơ số a của b. Ký hiệu: I)KHÁI NIỆM LÔGARIT BÀI 3 1) Định nghĩa: + Lôgarit cơ số a của b. + Ví dụ: HOẠT ĐỘNG (4phút) 1) Tính: 2) Có x,y nào để: hay không ? =-3 =4 Không có lôgarit của số âm và số 0 Chú ý: I)KHÁI NIỆM LÔGARIT BÀI 3 1) Định nghĩa: + 2) Tính chất: Cho Từ định nghĩa lôgarit hãy tính: + 0 1 b I)KHÁI NIỆM LÔGARIT BÀI 3 Ví dụ: a) b) HOẠT ĐỘNG (4 phút) 1) Tính: =1/8 =1/9 I)KHÁI NIỆM LÔGARIT BÀI 3 VÍ DỤ: II)QUY TẮC TÍNH LÔGARIT Cho và so sánh hai kết quả . Tính: 1)Lôgarit của một tích: Định lý1: Ví dụ: Tính: Chú ý: Với Ta có: HOẠT ĐỘNG (4 phút) Tính: BÀI 3 VÍ DỤ: II)QUY TẮC TÍNH LÔGARIT Cho và so sánh hai kết quả . Tính: 1)Lôgarit của một tích: Định lý 1: Ví dụ: Tính 2)Lôgarit của một thương Định lý 2: Đặc biệt: = -4 CỦNG CỐ 1) ĐN lôgarit: 2) TC của lôgarit: 3) Lôgarit của một tích: 4) Lôgarit của một thương: DẶN DÒ Học bài và làm bài tập 1,2,3 trang 68 (sgk) Xem trước phần còn lại của bài học. Bµi häct¹m dõng ë ®©y C¶m ¬n quý thÇy c« C¶m ¬n c¸c em ®· chó ý theo dâi Bài tập: Không sử dụng máy tính,hãy tính: Giải Định lý 1: Đặt 

File đính kèm:

  • pptLogarit.ppt