Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )

a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b

 và trục Ox

b) Hệ số góc

 

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 5663 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thứ 4, ngày 13 tháng 11 năm 2013. NĂM HỌC 2013-2014 a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ: y = 2x + 3 và y = 2x - 2 b) Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x - 2 song song với nhau? ? O y y = 2x + 3 -1 2 3 -1,5 -2 -1 2 1 1 -2 y = 2x - 2 2 2 x - 2 3 y = 2x Giải: a) Đồ thị hàm số y = 2x + 3 là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;3) và (-1,5;0) *) Đồ thị hàm số y = 2x – 2 là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;-2) và (1;0) Kiểm tra bài cũ y = x + b (a  0) a Hệ số a có tên gọi là gì ? a 0 A T O x y α y = ax + b Bài 5: HỆ SỐ GểC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 ) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox Góc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đú: α a > 0 thỡ là gúc nhọn α a 0): y = 0,5x + 2 ; y = x + 2 ; y = 2x + 2 Bài 5: HỆ SỐ GểC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox b) Hệ số gúc 1. 0 0 thì là gúc nhọn, a càng lớn thỡ càng lớn (00 0 thì là gúc nhọn, a càng lớn thỡ càng lớn (00 2 1 0 ta cú tan = a. Dựng mỏy ta tớnh được . = 3 71034’ NHểM Bài 5: HỆ SỐ GểC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 ) A. 300 630 D. 850 C. 720 B. 630 b) Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi giữa đường thẳng y = x + 5 và trục Ox (Làm trũn đến độ) A. 300 C. 600 D. 850 B. 450 B. 450 Tiết 26: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Bài tập 4: Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau ? A. a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( với a ≠ 0 ). B. Khi a > 0 góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 900. C. Khi a 0 thì  là góc nhọn * a 0 ta cú tan = a, từ đó tính  Bài 5: HỆ SỐ GểC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 ) GHI NHỚ NỘI DUNG HỌC NGÀY HễM NAY SƠ ĐỒ TƯ DUY Ghi nhớ mối liên hệ giữa hệ số góc a và góc . Biết tính góc  bằng máy tính hoặc bảng số. Làm bài tập 27, 28a, 29, 30 (SGK trang 58 - 59), 	 25,26(SBT trang 60,61) Tiết sau luyện tập mang thước kẻ, compa,máy tính bỏ túi. Bài 5: HỆ SỐ GểC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 ) Tiết 26: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) hướng dẫn về nhà Bài 27 trang 58 (SGK) Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3 a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2; 6 ). b) Vẽ đồ thị hàm số a) Thay x = 2 ; y = 6 vào hàm số . Tính được a Bài 29 trang 59 (SGK) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau: a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5. b) a = 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2 ; 2) a) Thay a = 2 vào hàm số. Ta được y = 2x + b Thay x = 1,5 ; y = 0 ta tính được b b) Thay a = 3 vào hàm số ta được y = 3x + b. Thay x = 2 ; y = 2 ta tính được b 

File đính kèm:

  • ppthe so goc cua duong thang yax b hoi giang huyen.ppt