Bài dự thi thiết kế sách và đồ dùng dạy học video clips

• Với các video clips: animals, farming, people’s background, cities, technology, music, the World Cup, life in community giáo viên có thể dùng làm phần warm – up, dạy từ vựng, cung cấp hình ảnh minh họa, giới thiệu chung sau đó dẫn vào bài hoặc thư giãn

 

ppt30 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài dự thi thiết kế sách và đồ dùng dạy học video clips, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài dự thi thiết kế sách và đồ dùng dạy học video clipsHọ tên: nguyễn thị thu phươngTrường thpt thăng longVới các video clips: animals, farming, people’s background, cities, technology, music, the World Cup, life in community giáo viên có thể dùng làm phần warm – up, dạy từ vựng, cung cấp hình ảnh minh họa, giới thiệu chung sau đó dẫn vào bài hoặc thư giãnGiáo viên có thể dùng các video clips này và thiết kế các hoạt động như sau:1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm xem video clips, nếu nhóm nào có thể đoán được từ sau mỗi bức ảnh sẽ đạt điểm.2. Chia lớp thành các nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm xem video clips, khi xem xong, yêu cầu đại diện trong nhóm lên bảng viết lại các từ trong clips hoặc có thể viết bổ sung các từ về chủ đề mà không có trong clips.3. Giáo viên cho chạy clips, giới thiệu một số hình ảnh hoặc nội dung bài sẽ học. Ngoài ra, giáo viên có thể đưa thêm kiến thức mở rộng liên quan đến hình ảnh trong clips hoặc nội dung bài.4.Giáo viên bật video clips cho học sinh xem, sau đó yêu cầu các em đoán chủ đề sẽ học ngày hôm nay và dẫn vào bài. 5. Giáo viên có thể cho các em dùng các clips, sau đó tự thiết kế hoạt động và thi đấu trong những tiết tự chọn nhằm tăng tính sáng tạo và khả năng làm việc theo nhóm.6. Giáo viên gọi 2 hoặc 3 em học sinh đại diện của 3 nhóm lên trên bảng. Các em đó không được xem video và phải quay xuống dưới nhờ sự trợ giúp, giải thích của các bạn trong đội của mình. Giáo viên bật video clips cho các bạn ở dưới quan sát, sau đó yêu cầu các đội giải thích cho bạn ở trên đoán từ hoặc chủ đề sẽ học. Giới thiệu video clipsVideo clip 1: AnimalsUnit 10 - TA 10: ConservationUnit 10 - TA 11: Nature in dangerUnit 10 - TA 12: Endangered speciesVideo clip 2: CitiesUnit 15- TA 10: CitiesVideo clip 3: FarmingUnit 1- TA 10: A day in the life ofVideo clip 4: Life in communityUnit 14 - TA 11: RecreationVideo clip 5: MusicUnit 12 - TA 10: MusicVideo clip 6: People’s backgroundUnit 3- TA 10: People’s backgroundVideo clip 7:The World CupUnit 14- TA 10: The World CupVideo clip 8: Undersea worldUnit 9 – TA 10: Undersea worldVideo clip 9: TechnologyUnit 5- TA 10: Technology and you Trên đây là một số hoạt động có sử dụng video clips mà tôi thiết kế. Thầy cô cũng có thể thiết kế rất nhiều hoạt động khác sử dụng những clips này, tùy thuộc vào mục đích và nội dung bài học.Rất mong sự bổ sung và đóng góp ý kiến của thầy cô.Tôi xin chân thành cảm ơn!Nguyễn Thu Phương 

File đính kèm:

  • pptVideo_Clips.ppt
Bài giảng liên quan