Bài giảng Âm nhạc 6 - Bài 7, Tiết 29: Ôn tập bài hát Tia nắng hạt mưa

- Nhạc sĩ Thảo Linh tên thật Nguyễn Thảo Giang, tốt nghiệp ngành Ngữ văn (Đại học Tổng hợp cũ) khóa 1980 - 1985, sau nhiều lần thay đổi công việc đến năm 1995 ông về Đài Truyền Hình TPHCM, làm biên tập viên Phòng Khai thác Phim truyện.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 31/12/2014 | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Âm nhạc 6 - Bài 7, Tiết 29: Ôn tập bài hát Tia nắng hạt mưa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 7 – Tiết 29 * Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa * Tập đọc nhạc: TĐN số 8 * Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc. Câu 1:Em hãy trình bày bài Tia nắng, hạt mưa? Câu 2:Em hãy cho biết tác giả bài TĐN số 8? I. Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa Nhạc: Khánh Vinh, Thơ : Lệ Bình I. Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa Nhạc: Khánh Vinh, Thơ : Lệ Bình II. Tập đọc nhac: TĐN số 8 	 Lá thuyền ước mơ Nhạc và lời: Thảo Linh (trích) - Nhạc sĩ Thảo Linh tên thật Nguyễn Thảo Giang, tốt nghiệp ngành Ngữ văn (Đại học Tổng hợp cũ) khóa 1980 - 1985, sau nhiều lần thay đổi công việc đến năm 1995 ông về Đài Truyền Hình TPHCM, làm biên tập viên Phòng Khai thác Phim truyện.  - Những ca khúc gắn liền với nhạc sĩ Thảo Linh như: Lá Thuyền Ước Mơ, Lá Thư Tây Nguyên, Duyên Dáng Bầu Trời Hà Nội, Mưa Phố, … III. Tập đọc nhac: TĐN số 8 	 ? Bài TĐN viết ở nhịp mấy? Hãy nhắc lại định nghĩa của nhịp đó? - Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, nhịp đó cho biết trong mỗi ô nhịp gồm có 2 phách, mỗi phách bằng một âm hình nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ. II. Tập đọc nhac: TĐN số 8 	 ? Bài TĐN được chia làm mấy câu? - Bài TĐN được chia làm 4 câu được nhắc lại. III. TAÄP ÑOÏC NHAÏC:TÑN soá 8 LAÙ THUYEÀN ÖÔÙC MÔ Nhaïc vaø lôøi: THAÛO LINH 2) Phaân tích: - Nhòp: - Cao ñoä: - Tröôøng ñoä: - Kí hieäu: - Chia caâu: - AÂm hình tieát taáu: 2 4 , oâ nhòp ñaàu thieáu   .   Ñoâ, Reâ, Mi, Pha, Son, La, Si  |   |   |   |   2 4 Daáu nhaéc laïi, daáu luyeán, daáu noái, khung thay ñoåi 4 caâu V V V V Daáu nhaéc laïi Daáu luyeán Daáu noái Khung thay ñoåi LAÙ THUYEÀN ÖÔÙC MÔ II. Tập đọc nhac: TĐN số 8 	 III. Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc 1. Dấu nối Vd1 Vd2 - Tác dụng: Liên kết hai hay nhiều nốt nhạc có cùng cao độ III. Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc - Tác dụng: Liên kết hai hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác nhau. 2. Dấu luyến III. Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc - Tác dụng: Dùng để đánh dấu đoạn nhạc cần nhắc lại. 3. Dấu nhắc lại: Vd - Tác dụng: Dùng khi nhắc lại một đoạn nhạc dài hoặc cả bản nhạc. 4. Dấu quay lại: III. Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc - Tác dụng: Hát lần 1 hết khung số 1, lần 2 bỏ khung số 1 sang khung số 2. 5. Khung thay đổi: Lần 1: Lần 2: 1 2 3 Trò chơi: “Lật ô số - đoán hình nền” Caâu 2 Hãy lắng nghe và đọc đúng cao độ, trường độ của câu nhạc sau: Caâu 3 Em hãy phân biệt sự khác nhau của dấu nối và dấu luyến trong bản nhạc? Dấu luyến dùng để liên kết hai hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác nhau. Dấu nối có tác dụng liên kết hai hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. Hướng dẫn HS tự học Đối với bài học ở tiết này: + Học thuộc và trình bày hoàn chỉnh bài hát “Tia nắng, hạt mưa”. +Đọc và hát đúng cao độ, trường độ, tiết tấu của bài TĐN số 8: Lá thuyền ước mơ. +Học thuộc những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc. Đối với bài học ở tiết tiếp theo: + Xem trước bài TĐN so61. +Đọc trước phần âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”. Tạm biệt các em! 

File đính kèm:

  • pptTIET29LOP6.ppt
Bài giảng liên quan