Bài giảng Âm nhạc 6 - Trần Thị Lài - Tiết 13: Học hát bài Đi cấy

- Thanh Hóa có các làn điệu dân ca, đặc biệt là Tổ khúc múa đèn.

Múa đèn là hình thức diễn xướng Hát và Múa.Thể hiện các động tác như: Gieo mạ,đi cấy,dệt vải

* Tổ khúc múa đèn gồm có 10 bài. Bài hát Đi cấy là một trong mười bài đó.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 5713 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Âm nhạc 6 - Trần Thị Lài - Tiết 13: Học hát bài Đi cấy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thiết kế bài giảng: Trần Thị Lài Giáo án: Điện Tử Powerpoint MÔN: ÂM NHẠC 6 AI NHANH HƠN? CÂU HỎI: Em hãy xem video và cho biết bài hát đó tên gì? Nội dung bài hát miêu tả công việc gì? ĐÁP ÁN Bài: ĐI CẮT LÚA Dân ca H’rê Miêu tả công việc đi cắt lúa ĐÁP ÁN Bài: Lý Kéo Chài Dân ca Nam Bộ Miêu tả công việc đi kéo lưới, nghề biển Và tiết học hôm nay cô sẽ dẫn dắt các bạn học bài hát mới. Qua bài hát này chúng ta sẽ biết được bài hát miêu tả công việc gì? Làn điệu Dân ca nào? Vậy! Cô xin mời các bạn lấy vở ghi bài mới Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY Dân ca Thanh Hóa I. Tìm hiểu bài: Em hãy quan sát xác định Tỉnh Thanh Hóa trên bản đồ. 1.Vị trí địa lí. I. Tìm hiểu bài: Thanh Hóa là một tỉnh có 3 vùng địa dư. Đồng bằng Trung du Miền núi 1.Vị trí địa lí. I. Tìm hiểu bài: Thanh Hóa là một tỉnh có 3 vùng địa dư. -Có truyền thống anh dũng trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. -Quê hương của anh hùng dân tộc như: Bà Triệu, Lê Lợi,Lê Lai. 1.Vị trí địa lí. I. Tìm hiểu bài: -Sông Mã chảy qua Thanh Hóa là nơi sản sinh ra những điệu hò được lưu truyền bao đời nay. 1.Vị trí địa lí. 2. Xuất xứ bài hát. I. Tìm hiểu bài: - Thanh Hóa có các làn điệu dân ca, đặc biệt là Tổ khúc múa đèn. Múa đèn là hình thức diễn xướng Hát và Múa.Thể hiện các động tác như: Gieo mạ,đi cấy,dệt vải… * Tổ khúc múa đèn gồm có 10 bài. Bài hát Đi cấy là một trong mười bài đó. 1.Vị trí địa lí. 2. Xuất xứ bài hát. TỔ KHÚC MÚA ĐÈN-Được UNESCO công nhận GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ MiỀN TRUNG(Thế Giới)   14/12/2011  I. Tìm hiểu bài: Baì hát đi cấy được phổ từ các câu thơ sau: Lên chùa bẻ một cành sen Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng Ba cô có bạn cùng chăng Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm Cầu cho trong ấm ngoài êm! 1.Vị trí địa lí. 2. Xuất xứ bài hát. I. Tìm hiểu bài: Video trên mô tả hành động gì? 2.Xuất xứ bài hát. 1.Vị trí địa lí. I. Tìm hiểu bài: Theo các em công việc cấy lúa có vất vả không? 1.Xuất xứ bài hát. Để chúng ta thấy được sự vất vả, khó nhọc của người nông dân, và sự siêng năng cần cù trong lao động (đặc biệt là người dân Thanh Hóa) chúng ta đi vào phân tích bài hát và học hát. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát viết ở số chỉ nhịp bao nhiêu? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc nào? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc nào? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến -Dấu lặng đơn. 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc nào? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến -Dấu lặng đơn. -Dấu chấm dôi(.) 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc nào? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến -Dấu lặng đơn. -Dấu chấm dôi(.) -Dấu mắt ngỗng 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc nào? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến -Dấu lặng đơn. -Dấu chấm dôi(.) -Dấu mắt ngỗng -Dấu Pha thăng 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có những kí hiệu âm nhạc nào? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến -Dấu lặng đơn. -Dấu chấm dôi(.) -Dấu mắt ngỗng -Dấu Pha thăng -Nốt hoa mỹ 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. Bài hát có thể chia thành mấy câu? CÂU HỎI: -Nhịp 2 4 -Dấu luyến -Dấu lặng đơn. -Dấu chấm dôi(.) -Dấu mắt ngỗng -Dấu Pha thăng -Nốt hoa mỹ -Chia làm 4 câu C1 C2 C3 C4 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 3.Nghe hát mẫu 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 3.Nghe hát mẫu Em cảm nhận giai điệu bài hát như thế nào? Em cảm nhận giai điệu bài hát như thế nào? Nhẹ nhàng, vừa phải Chúng ta vừa lắng nghe lời ca và giai điệu bài hát, em nào có thể nêu nội dung bài hát? Nội dung: Bài hát nói lên cảnh làm đồng vất vả của bà con nông dân, một nắng hai sương và ước mong mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi. Phải biết siêng năng lao động, học tập. Biết giữ gìn và biết hát những bài hát dân ca để góp phần lưu truyền một kho tàng dân ca đồ sộ.Biết quãng bá dân ca cho các bạn trong nước và Quốc Tế.Để họ biết đến Việt Nam và yêu qúy Việt Nam hơn. Qua nội dung bài hát, muốn giáo dục chúng ta điều gì? 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 3.Nghe hát mẫu 4.Tập hát 1.Vị trí địa lí. C1 C2 C3 C4 Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 3.Nghe hát mẫu 4.Tập hát Hát theo nhóm cá nhân Theo nhạc Đệm 1.Vị trí địa lí. Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 3.Nghe hát mẫu 4.Tập hát AI NHANH HƠN 1.Vị trí địa lí. Câu 1: Nghe nhạc đoán lời? 1 2 3 …ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng… ...Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài Thềm chơi trăng ngoài thềm… …Lên chùa bẻ một cành sen,lên chùa bẻ một cành sen… Tiết 13: Học hát: Bài: ĐI CẤY I. Tìm hiểu bài: 2. Xuất xứ bài hát. II. Học hát: 1.Phân tích bài hát. 2.Luyện thanh 3.Nghe hát mẫu 4.Tập hát AI NHANH HƠN 1.Vị trí địa lí. Câu 2: Tổ khúc múa đèn gồm mấy bài a b c 10 bài 20 bài 7 bài Chuẩn bị nội dung : Tiết 13 - Ôn tập bài hát “Đi cấy-TĐN số 5” Chép nhạc và trang trí bài hát Tập động tác phụ họa cho bài hát - Đặt lời mới cho bài hát DẶN DÒ: TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, XIN CHÀO TẠM BIỆT & HẸN GẶP LẠI KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ SỨC KHỎE & THÀNH ĐẠT CHÚC CÁC EM NGOAN – HỌC GIỎI 

File đính kèm:

  • pptTiet 1213 Am nhac cuc hayHa Minh Tu.ppt