Bài giảng Âm nhạc Lớp 5 - Nguyễn Công Khoan - Hát mừng

Qua bài hát này chúng ta phải

 biết yêu cuộc sống ấm no

hạnh phúc, gắng học giỏi, chăm làm

để sau này góp công giữ gìn

và xây dựng Tổ quốc tự do, độc lập

mà Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh

đã hi sinh đem lại cho các em.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 18/04/2015 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Âm nhạc Lớp 5 - Nguyễn Công Khoan - Hát mừng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viờn thiết kế: Nguyễn Công Khoan Trường tiểu học: Vũ Đoài-2014 Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014Âm nhạc: Kiểm tra bài cũ: Đây chính là bài “Hát mừng”, nhạc sĩ Lê Toàn Hùng đã đặt lời theo làn điệu dân ca Hrê.  Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014 	Âm nhạc: 	 - Ôn bài Hát mừng - TĐN :Số 5 1. Hát ôn: - Hát đúng giai điệu và lời ca. Hát đối đáp, đồng ca. - Hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. 2. Tập đọc nhạc: Năm cánh sao vui. Đọc đúng cao độ, trường độ. Hát đúng lời ca . Hát mừng Nhúm 1: Cựng mỳa hỏt nào, cựng cất tiếng ca. Nhúm 2: Mừng đất nước ta sống vui hũa bỡnh . Nhúm 3: Mừng Tõy Nguyờn mỡnh đời sống ấm no . Cả lớp: Nổi tiếng trống chiờng đú đõy chào mừng. Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014 Âm nhạc : Hát ôn bài  Qua bài hát này chúng ta phải biết yêu cuộc sống ấm no hạnh phúc, gắng học giỏi, chăm làm để sau này góp công giữ gìn và xây dựng Tổ quốc tự do, độc lập mà Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh đã hi sinh đem lại cho các em. Đồ Rê Son Mi La Đố Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014 Âm nhạc :TĐN:Số 5 (Năm cánh sao vui) Nhạc:Hà Hải Lời:Phong Thu-Hà Hải Luyện tập cao độ 2. Tập đọc nhạc: a. Luyện tập tiết tấu Thứ năm, ngày 16 tháng 01 năm 2014 Âm nhạcTiết 20: Ôn bài hát :Hát mừng Tập đọc nhạc: TĐN số 5 2 4 . . = = TĐN số 5: Năm cỏnh sao vui ( Trớch ) Nhạc: Hà Hải Lời: Phong Thu – Hà Hải Nhịp vừa - vui Năm cỏnh sao ấy kết thành bụng hoa x x xx x x xx Nở từ tờn gọi chỏu ngoan Bỏc Hồ x x xx x x xx Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014  Âm nhạc: Củng cố : -Học thuộc và tập biểu diễn bài hỏt:Hỏt mừng Dân ca Hrê (Tây Nguyên) Lời: Lê Toàn Hùng - TĐN số 5 : (Năm cánh sao vui ) Nhạc: Hà Hải Lời: Phong Thu – Hà Hải Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014Âm nhạc:-Ôn bài Hát mừng TĐN:- Số 5 (Năm cánh sao vui) - Bài học hôm nay các em được học những gì? Dặn dũ : Học thuộc và tập biểu diễn bài hỏt: Hỏt mừng ễn tập TĐN số 5 Thứ năm, ngày 16 thỏng 01 năm 2014 Âm nhạc: Ôn bài Hát mừng 	TĐN : Số 5(Năm cánh sao vui) 

File đính kèm:

  • pptam nhac lop5.ppt
Bài giảng liên quan