Bài Giảng Âm Nhạc Lớp 9 - Tiết: 12: Ôn Bài Hát: Lí Kéo Chài Tập Đọc Nhạc: Giọng Rê Thứ - Tđn Số 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ

1/Em hãy so sánh giọng Rê thứ tự nhiên và Rê thứ hoà thanh ?

 2/Chép bài TĐN số 4

 

ppt14 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 22/10/2015 | Lượt xem: 2381 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Âm Nhạc Lớp 9 - Tiết: 12: Ôn Bài Hát: Lí Kéo Chài Tập Đọc Nhạc: Giọng Rê Thứ - Tđn Số 4, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt: 12 ¤n bµi h¸t: LÝ KÉO CHÀI TËp ®äc nh¹c: Giäng Rª thø - T§N sè 4 .I/ ¤n bµi h¸t:T§N sè 4: C¸nh Ðn tuæi th¬II/ T§N : Giäng Rª thø - Giäng Rª thø hßa thanh. 1. Giäng Rª thø:Chủ âm là nốt Rê hoá biểu có một dấu giáng tại nốt SiCã bËc ©m thø b¶y t¨ng lªn nöa cungEm hãy so sánh giọng La thứ và Rê thứGiọng La thứ:Giọng Rê thứ:Giống nhau:Công thứcKhác nhau:Hoá biểu và Chủ âm2. T§NNHẠC SỸ PHẠM TUYÊNBài TĐN viết ở nhịp gì ? tác giả sử dụng các hình nốt nào ?Nhịp 2/4 có các hình nốt:Trắng, đen, đen chấm dôi, móc đơnBài TĐN có mấy câu, giọng gì ? Có 4 câu,giọng Rê thứ hoà thanhCác em tập từng câu theo giai điệu của tiếng đànDaën doø §äc ®óng tªn nèt bµi T§N sè 4. H¸t thuéc lêi bµi h¸t: LÝ kÐo chµi- ChuÈn bÞ tiÕt 14.BÀI TẬP VỀ NHÀ1/Em hãy so sánh giọng Rê thứ tự nhiên và Rê thứ hoà thanh ? 2/Chép bài TĐN số 4Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c«CHAØO THAÂN AÙI

File đính kèm:

  • pptam_nhac9.ppt
Bài giảng liên quan