Bài giảng Bài 12: Hệ điều hành windows (tiếp)

b. Một vài biểu tượng chính trên màn hình :

- Khi nháy đúp biểu tượng My Computes, một cửa sổ được mở ra có dạng tương tự như sau :

- Để xem nội dung một thư mục hay đĩa có trong máy tính, em cần nháy đúp chuột lên biểu tượng tương ứng của đối tượng này trên màn hình, Windows sẽ mở ra một cửa sổ khác cho phép xem thông tin chi tiết hơn .

 

ppt2 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 12: Hệ điều hành windows (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSMàn hình làm việc chính của windows: a) Màn hình nền: Khi làm việc với hệ điều hành Windows em có thể hình dung màn hình nền như bàn làm việc của em với các chồng sách vở có sẵn trên đó .Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSb. Một vài biểu tượng chính trên màn hình :- Khi nháy đúp biểu tượng My Computes, một cửa sổ được mở ra có dạng tương tự như sau :- Để xem nội dung một thư mục hay đĩa có trong máy tính, em cần nháy đúp chuột lên biểu tượng tương ứng của đối tượng này trên màn hình, Windows sẽ mở ra một cửa sổ khác cho phép xem thông tin chi tiết hơn . 

File đính kèm:

  • pptBài 12.ppt