Bài giảng Bài 12 : Sự biến đổi chất (tiết 28)

Thí nghiêm 1 : Trộn đều lượng bột lưu huỳnh

và một lượng vừa đủ bột sắt, được hỗn hợp 2

chất. Chia hỗn hợp làm hai phần.

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 12 : Sự biến đổi chất (tiết 28), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CƠ VÀ1??????1??????2????3??????4???????8??????91011???????12??????????????135????????6???????7??????????????HANTUPHOAỌCHTCHANPROTOHATHOPCOATHRIIĐOROCCHTUHOGNOAHOCUYENGNTUNĐOCHATGUYENNTOHOAHOCGIẢI Mà TỪ KHĨAPHA NUNGHOAHOCCUCTONAPROTO2TRƯỜNG THCS THỚI HỊAPHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẾN CÁT8aCHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HĨA HỌC BÀI 12 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTGiáo viên thực hiện : HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH53MỤC TIÊU: Qua bài học này HS phải nắm được các kiến thức và kỹ năng sau:- Kiến Thức: Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.- Kĩ Năng: Phân biệt các hiện tượng xung quanh ta là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học.- Vận dụng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm và quan sát thí nghiệm.CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:1. Giáo viên:	+ Hóa chất: bột sắt, bột lưu huỳnh, đường, nước, muối ăn. + Dụng cụ: đèn cồn, nam châm, kẹp gỗ, giá thí nghiệm, ống nghiệm, cốc thủy tinh. * GV làm thí nghiệm cho bột sắt tác dụng với lưu huỳnh. 2. Học sinh: Chuẩn bị làm thí nghiệm: - Tách sắt và lưu hùynh ra khỏi hỗn hợp ( bằng nam châm) - Đun nĩng đường. - Đun nĩng muối. 4Nước đáNướcNước sôiRắn Lỏng HơiChảy lỏngBay hơiNgưng tụĐông đặc BÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ- Hiện tượng 1:1. Quan s¸t.- Theo dâi c¸c hiƯn t­ỵng biÕn ®ỉi vỊ vËt thĨ vµ cho biÕt trong c¸c hiƯn t­ỵng ®ã cã xuÊt hiƯn chÊt nµo míi kh«ng ?5NƯỚCMUỐIDUNG DỊCH NƯỚC MUỐI I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ:- Hiện tượng 2:1. Quan s¸t.BÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT6DUNG DỊCH NƯỚC MUỐIBÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI. HIỆN TƯƠNG VẬT LÍ- Hiện tượng 2: 1. Quan s¸t.7MuốiKết tinhBÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ- Hiện tượng 2:1. Quan s¸t.8DUNG DỊCH NƯỚC MUỐIMUỐIBÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ- Hiện tượng 2:Hoà tanCô cạn1. Quan s¸t.Cô cạn9(láng)(hơi)(rắn)N­íc N­íc N­íc Muèi ¡n Muèi ¡n(r¾n)(Dung dịch) BÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI. HIỆN TƯỢNG VẬT LÍ2. NhËn xÐt: Sù biÕn ®ỉi: C¸c chÊt vÉn giữ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu. 1. Quan s¸t.Gäi lµ hiƯn t­ỵng vËt lý.?VËy hiƯn t­ỵng vËt lý lµ gì?3. KÕt luËn:HiƯn t­ỵng vËt lý lµ hiƯn t­ỵng chÊt biÕn ®ỉi mµ vÉn giữ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu.101) Thí nghiệmThí nghiêm 1 : Trộn đều lượng bột lưu huỳnh và một lượng vừa đủ bột sắt, được hỗn hợp 2 chất. Chia hỗn hợp làm hai phần.a) Phần 1: Đưa nam châm lại gần một phần.?: Em hãy quan sát và nhận biết được điều gì?Một phần sắt bị nam châm hút . Và phần cịn lại vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp, lưu huỳnh cũng vậy.II – HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC:11b) Phần 2: Cho vào ống nghiệm. Đun nóng mạnh đáy ống nghiệm một lát rồi ngừng đun.?: Sự biến đổi màu sắc của hỗn hợp như thế nào ?Hỗn hợp tự nĩng sáng lên và chuyển thành chất rắn màu xám.?: Sau khi đun, lấy chất rắn trong ống nghiệm ra đưa lại gần nam châm thì như thế nào ?Vì khi đun nóng, lưu huỳnh tác dụng với sắt, biến đổi thành chất mới, đó là hợp chất sắt (II) sunfua nên khơng bị nam châm hút.Đưa nam châm lại gần thì không bị nam châm hút.?: Tại sao hỗn hợp trên khơng bị nam châm hút12Thí nghiệm 2 :- Lấy đường cho vào 2 ống nghiệm (1) và (2).- Đun nóng ống nghiệm 2 một lát.?: Đường trắng chuyển sang màu gì ?Chuyển dần thành màu đen (là than).?: Em quan sát trên ống nghiệm thấy có gì ?Những giọt nước ngưng tụ trên thành ống nghiệm.?: Vậy khi đun nóng đường được phân huỷ, biến đổi thành những chất nào ?Đường phân hủy, biến đổi thành than và nước.?: Em cĩ nhận xét gì về ống nghiệm (1) và (2)13?: Qua TN 1b, TN2, em rút ra được điều gì?- Lưu huỳnh kết hợp với sắt tạo thành sắt (II) sunfua.Đường đun nóng biến đổi thành hai chất mới là nước và than.Chất biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là hiện tượng hĩa học.?: Vậy hiện tượng hĩa học là gì?Hiện tượng chất biến đổi tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học.14 HiƯn t­ỵng vËt lý lµ hiƯn t­ỵng chÊt biÕn ®ỉi mµ vÉn giữ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu. HiƯn t­ỵng ho¸ häc lµ hiƯn t­ỵng chÊt biÕn ®ỉi cã t¹o ra chÊt kh¸c. KL chung: (SGK – 47)BÀI 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI – HIỆN TƯỢNG VẬT LÍII – HIỆN TƯỢNG HĨA HỌC15Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiƯn t­ỵng ho¸ häc và hiƯn t­ỵng vËt lý? HiƯn t­ỵng vËt lýHiƯn t­ỵng ho¸ häcKh«ng xuÊt hiƯn chÊt míiCã xuÊt hiƯn chÊt míiCỦNG CỐ KIẾN THỨC1. Bµi tËp 1: 216Bµi tËp 2: Những hiƯn t­ỵng d­íi ®©y lµ hiƯn t­ỵng vËt lý hay hiƯn t­ỵng ho¸ häc:2.Thđy tinh nãng ch¶y ®­ỵc thỉi thµnh bình cÇu.5. D©y tãc bãng ®iƯn nãng vµ s¸ng lªn khi cã dßng ®iƯn ch¹y qua.HiƯn t­ỵngVËt lýHãa häcxxxxx CỦNG CỐ KIẾN THỨC1. Khi nấu cơm, nước bay hơi3. Khi nấu cơm quá lửa, tinh bột thành cacbon.4. Khi đốt củi, xenlulozơ cháy thành cacbon.17Bµi tËp 3: XÐt trong c¸c qu¸ trình sau, ®©u lµ HTVL, HTHH: Khi trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đống thành ván. Khi đun nĩng các ván mỡ này tan chảy. Nếu đun quá lửa, thì một phần mỡ hĩa hơi và một phần bị cháy đen.HiƯn t­ỵng vËt lÝHiƯn t­ỵng ho¸ häcCỦNG CỐ KIẾN THỨCván mỡ tan chảymỡ hĩa hơimỡ cháy đen18- Häc bµi - Lµm bµi tËp 2; 3 (SGK – Tr47); bµi 12.1; 12.3; 12.4 (SBT – Tr15).- Xem tr­íc Bµi 13: Ph¶n øng hãa häc.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ19CHÚC QUÝ THẦY VÀ CÁC EMCHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI20

File đính kèm:

  • pptsu_bien_doi_chat_hoa_8.ppt
Bài giảng liên quan