Bài giảng Bài 13: Phản ứng hóa học (tiết 27)

Bài 13.2 SBT: Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô (H2 )và khí Clo (Cl2 ) tạo ra Axítclohiđríc (HCl)

 Hãy cho biết :

 - Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời?

- Phân tử nào được tạo ra?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 13: Phản ứng hóa học (tiết 27), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÓA HỌC LỚP 8GV : Qu¸ch thÞ nga KIỂM TRA BÀI CŨ * Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lý.* Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học.1. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lý với hiện tượng hoá học ? LÊy vÝ dô? 2. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng hoá học .A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi . B. Quá trình đốt cháy đường biến đổi thành than và nước.C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua . D. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu . + Quá trình đốt cháy đường tạo thành than và nước.?Theo em chất bị biến đổi là chất nào? ?Chất mới sinh ra là chất nào??Chất ban ®Çu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là gì ?Chất mới sinh ra gọi là gì ? Đọc theo đúng những gì diễn ra của phản ứng . Dấu “+” ở trước phản ứng đọc là “ tác dụng với ” hay “phản ứng với”. . Dấu “+” ở sau phản ứng đọc là “và”. . Dấu “” đọc là “ tạo thành” hay “tạo ra”. Cách đọc phương trình chữ của PƯHH :Ví dụ : Canxi oxit + Nước  CanxihiđroxitĐọc là: Canxi oxit tác dụng với Nước tạo ra Canxi hiđroxit.+tác dụng vớitạo ra Đánh dấu (X) vào ô ứng với hiện tượng hóa học hay hiện tượng vật lý. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học ?Các quá trìnhHiện tượngPhương trình chữ của phản ứng hoá học Hoá họcVật lía/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắtb/ Đốt bột sắt trong oxi tạo ra oxit sắt từc/ Điện phân nước ta thu được khí hiđro và khí oxi d/ Nung đá vôi (canxi cacbonat) thu được vôi sống (canxi oxit) và khí cacbonic Bài tập1 Đánh dấu (X) vào ô ứng với hiện tượng hóa học hay hiện tượng vật lý. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học ?Các quá trìnhHiện tượngPhương trình chữ của phản ứng hoá học Hoá họcVật lía/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắtb/ Đốt bột sắt trong oxi tạo ra oxit sắt từc/ Điện phân nước ta thu được khí hiđro và khí oxi d/ Nung đá vôi (canxi cacbonat) thu được vôi sống (canxi oxit) và khí cacbonic Bài tập1Sắt + Khí oxi  Oxit sắt từNước  khí Hidro + khí OxiCanxi cacbonat cacbonic 	 + canxi oxit đpXXXX totoTrong phản ứng hoá học, lượng chất nào tăng dần ? lượng chất nào giảm dần ?OOOOOOOOH2O2H2OTrước phản ứngTrong quá trình phản ứngSau phản ứng.Liên kết giữa các nguyên tửTổng số nguyên tử Số phân tử Trước phản ứng Trong quá trình phản ứngSau phản ứngH – H; O - O 3Không có sự liên kết giữa các nguyên tử. 6 2 H – O - H 6 6 0 Xét phản ứng hoá học giữa khí hidro với khí oxi Hãy so sánh: trước phản ứng, trong quá trình phản úng và sau phản ứng về: + Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. + Số lượng nguyên tử mỗi loại + Số phân tử Liên kết giữa các nguyên tửTổng số nguyên tử Số phân tử Trước phản ứng Trong quá trình phản ứngSau phản ứngBài tập2Rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hoá học ?Trước phản ứngTrong quá trình phản ứngSau phản ứngHClZnZnCl2H2Hãy quan sát mô hình phản ứng giữa kẽm và axit clohidric và nhận xét đặc điểm liên kết của nguyên tử kim loại trước và sau phản ứng?LƯU Ý :Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyêntử của nguyên tố khác.Bài 13.2 SBT: Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô (H2 )và khí Clo (Cl2 ) tạo ra Axítclohiđríc (HCl)HClHClHHClClClHClH Hãy cho biết : - Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời?- Phân tử nào được tạo ra?Đáp án:Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử hiđrô và clo bị tách rời. Phân tử axít clohiđric được tạo ra.Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau:a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfuab/ Rượu êtylic + khí Oxi khí Cacbonic + nướcc/ Canxicacbonat  Canxi ôxit + khí Cacbonicd/Khí Hiđrô + khí ôxi  NướcSắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfuaRượu êtylic tác dụng với khí ôxi tạo ra khí cácbonic và nướcCanxicacbonat phân huỷ tạo thành canxi oxit và nướcKhí Hiđrô tác dụng với khí ôxi tạo ra nướcBài tập 3 Bµi 4: Đốt phốtpho trong ôxi thu được chất điphôtphopentaôxít. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hoá học trên: a. Phốtpho + điphôtphopentaôxít  khí Ôxi b. Phốtpho  khí Ôxi + điphôtphopentaôxít c. Phốtpho + khí ôxi  điphôtphopentaôxíttototoc

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Bai_13_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan