Bài giảng Bài 14 - Tiết 16: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà

• Nền nông nghiệp tiến tiến

2. Các sản phẩm nông sản chủ yếu

- Sản Phẩm nông nghiệp rất đa dang, tuỳ từng môi trường

 

ppt11 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 14 - Tiết 16: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 14. tiết 16Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoàNền nông nghiệp tiến tiến-Có hai hình thức tổ chức sản xuất : Hộ gia đình và trang trạiH14.1:Quang cảnh đồng ruộng ở I-ta-li-aH14.2:Quang cảnh động ruộng ở Hoa KìH . 14.3 Heọ thoỏng keõnh mửụng thuyỷ lụùi treõn ủoàng ruoọng .H . 14.4 Heọ thoỏng tửù ủoọng tửụựi xoay troứnH . 14.5 Heọ thoỏng tửù ủoọng tửụựi Phun sửụngH 14.6 chaờn nuoõi boứ theo kieồu trang traùi ụỷ hoa Kỡ . Thu hoaùch boõng ụỷ Hoa Kỡ Nền nông nghiệp tiến tiến-Có hai hình thức tổ chức sản xuất : Hộ gia đình và trang trại-áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật tiên tiến: +Tổ chức theo qui mô lớn kiểu trang trại + Chuyên môn hoá sản xuất từng nông sản +Tuyển trọn lai tạo những giống cây trồng, vật nuôi-Kết quả: Tạo ra một khối lượng nông sản lớn, chất lượng caoBài 14. tiết 16Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoàH 13.1 Caực moõi trửụứng ụỷ ủụựi oõn hoaứ .MT Caọn nhieọt ủụựi gioự muứa : Muứa ủoõng aỏm khoõ, muứa haù noựng aồm .MT Hoang maùc oõn ủụựi : Raỏt noựng , raỏt khoõ khaộc nghieọt .MT ẹũa Trung Haỷi : Naộng quanh naờm, heứ khoõ noựng , muứa ủoõng, thu coự mửa .MT oõn ủụựi haỷi dửụng : ẹoõng aỏm, haù maựt mửa quanh naờm .MToõõn ủụựi luùc ủũa : ẹoõng laùnh, heứ noựng coự mửa .MToõõn ủụựi laùnh : ẹoõng laùnh reựt, heứ maựt coự mửa .OÂẹ.Haỷi DửụngOÂẹ.Luùc ẹũaẹũa Trung HaỷiCaọn NhieọtHoang MaùcOÂẹ.LaùnhNền nông nghiệp tiến tiến2. Các sản phẩm nông sản chủ yếu- Sản Phẩm nông nghiệp rất đa dang, tuỳ từng môi trườngBài 14. tiết 16Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoàKieồu moõi trửụứng Noõng saỷn vaứ vaọt nuoõi . Caọn nhieọt ủụựi gioự muứa .Hoang maùc oõn ủụựi ẹũa Trung Haỷi OÂn ủụựi Haỷi DửụngOÂn ủụựi luùc ủũaOÂn ủụựi laùnh .Luựa nửụực, ủaọu tửụng, boõng hoa quaỷ vuứng nhieọt ủụựi .Chaờn nuoõi cửứuLuựa mỡ, cuỷ caỷi ủửụứng, hoa quaỷ, chaờn nuoõi boứ .Nho, rửụùu vang - Noồi tieỏng theỏ giụựi. Cam chanh, oõ liu .vvLuựa mỡ, ủaùi maùch, thaỷo nguyeõn ủaỏt ủen noồi tieỏng chaờn nuoõi gia suực . Troàng khoai taõy vaứ ngoõ .Luựa maùch ủen, khoai taõy, chaờn nuoõi hửụu baộc cửùcNên nông nghiệp tiến tiến2. Các sản phẩm nông sản chủ yếuSản Phẩm nông nghiệp rất đa dang, tuỳ tưng môi trường-Đới ôn hoà nổi tiếng trên Thế Giới lúa mì, ngô, thịt bò, sữaBài 14. tiết 16Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoàCõu 1: Nụng nghiệp hiện đại là nền nụng nghiệp?	a. Sử dụng nhiều mỏy múc	b. Sản xuất chuyờn mụn húa 	c. Kết hợp chặt chẽ với cụng nghiệp chế biến	d. Tất cả đều đỳngdCâu 2: hãY NỐI CÁC í Ở CỘT A VỚI CỘT B cho đúnga. Nho, cam, chanhb. Lỳa nước, đậu tươngc. Nuụi hươu Bắc cựcd. Khoai tõy, chăn nuụi bũ, ngựae. Lỳa mỡ, của cải đường,hoa quả f. Nuụi cừuKiểu mụi trường1.Cận nhiệt đới giú mựa2.Hoang mạc ụn đới3.Địa trung hải4.ễn đới hải dương5.ễn đới lục địa6.ễn đới lạnhCỏc sản phẩm

File đính kèm:

  • pptdia_7.ppt