Bài giảng Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tiếp)

3. Sao chép

Là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.

Lưu ý:

Có thể nháy nút Copy một lần và nút

Paste nhiều lần để sao chép cùng nội

dung vào nhiều vị trí khác nhau.

 

 

 

ppt5 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 15. CHỈNH SỬA VĂN BẢNXoá và chèn thêm văn bản- Phím Backspace (hoặc ): Xoá kí tự ngay trước con trỏ.- Phím Delete: Xoá kí tự ngay sau con trỏ.Trời nắngĐể xoá những phần văn bản lớn hơn, ta nên chọn (Hay đánh dấu) văn bản sau đó mới nhấn phím Backspace hoặc Delete để xoá.Lưu ý quan trọng: Nên suy nghĩ cẩn thận trước khi xoá văn bản.Trời ắngTrời nắngTrời nng2. Chọn phần văn bảnNguyên tắc: Khi muốn thức hiện một thao tác tác động đến một phần văn bản hay một đối tượng nào đó ta phải chọn phần văn bản hay đối tượng đó.Chọn văn bản: Đưa trỏ chuột đến vị trí bắt đầu. Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn. Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,Bốn bề suối chảy cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đền khuya còn sáng bên đồi.Có thể khôi phục lại trạng thái văn bản khi đã thực hiện một lệnh nào đó bằng cách nhấn nút Undo Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,Bốn bề suối chảy cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đền khuya còn sáng bên đồi.nhà sàn đơn sơBác Hồ ở chiến khuMột nhà sàn đơn sơ vách nứa,Bốn bề suối chảy cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đền khuya còn sáng bên đồi.Bác Hồ ở chiến khuMột nhà sàn đơn sơ vách nứa,Bốn bề suối chảy cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đền khuya còn sáng bên đồi.nhà sàn đơn sơBác Hồ ở chiến khuMột vách nứa,Bốn bề suối chảy cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đền khuya còn sáng bên đồi.Bác Hồ ở chiến khuMột nhà sàn đơn sơ vách nứa,Bốn bề suối chảy cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đền khuya còn sáng bên đồi.B1: Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy (hay chọn lệnh Edit  Copy).3. Sao chépLà giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.B 2: Đưa trỏ soạn thảo đến vị trí cần sao chép và nháy nút Paste (hay chọn lệnh Edit  Paste)Lưu ý:Có thể nháy nút Copy một lần và nút Paste nhiều lần để sao chép cùng nội dung vào nhiều vị trí khác nhau.4. Di chuyểnChọn văn bản  Nháy nút Cut (hay chọn lệnh Edit  Cut) Đưa trỏ soạn thảo tới vị trí mới  Nháy nút Paste (hay chọn lệnh Edit  Paste)? Thao tác sao chép và thao tác di chuyển khác nhau ở chỗ nào?GHI NHỚ:- Cần phải chọn (hay đánh dấu) phần văn bản hay đối tượng trước khi thực hiện các thao tác có tác dụng đến chúng.- Có thể sử dụng các nút lệnh Copy , Cut và Paste để sao chép hay di chuyển các phần văn bản.CÂU HỎI - BÀI TẬP:Từ bài 1 đến bài 5/80; 81 (SGK)

File đính kèm:

  • pptBài 15-Thuy.ppt