Bài giảng Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 14)

I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1- PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

 PTHH biễu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

2- CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 16: Phương trình hóa học (tiết 14), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN HOÁ 8 : BÀI PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ THU CÚC KIỂM TRA BÀI CŨ1- Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? Giải thích ?2- Viết công thức về khối lượng ứng với phản ứng hoá học.	 A	 +	 B	 	C	+ 	DÁp dụng: đốt cháy hết 9g kim loại Magiê (Mg) trong không khí thu được 15g hợp chất Magiê oxit (MgO). Biết rằng magiê cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O2) trong không khí.a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra ?b) Tính khối lượng của khí oxi đã tham gia phản ứng ?1- Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.KIỂM TRA BÀI CŨĐáp án:Giải thích: trong phản ứng hoá học chỉ có sự liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.KIỂM TRA BÀI CŨ	mA	+	mB	=	mC	+	mDĐáp án:2- Trong phản ứng hoá học:	 A	 +	 B	 	C	+ 	D theo định luật bảo toàn khối lượng:Áp dụng: theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:a) Công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra:mMagie oxit	=	mMagie	 +	moximO2mMgO=mMg_ = 15- 9 = 6gb) Khối lượng của khí oxi đã tham gia phản ứng:PHƯƠNG TRÌNHBÀI 16I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.1- PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.2- CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCNỘI DUNGPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)1-	PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2OHO2+H2IIIKhí hydro	 +	Khí oxi		NướcHHOOH2 + 02H2 02HOHHOHPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)1-	PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	Khí hydro	 +	Khí oxi		Nước2OH22O2+H2OHO2+H2HHOOH2 + 02H2 02HOHHOH2HHPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (PTHH)1- PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	Khí hydro	 +	Khí oxi		Nước 22OH22O2+H2OHO2+H2H2O2+OH222I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	PTHH biễu diễn ngắn gọn phản ứng hóa họcVí dụ: 2H2 + O2  2H2O2- CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCCác bước lập PTHHNội dungcông việcVí dụCaâu hoûi- Neâu caùc böôùc laäp PTHH.- Vaän duïng laäp PTHH: saét + khí oxi  saét (III) oxit( Fe2O3)Caùc nhoùm tìm hieåu thoâng tin SGK, hoaøn thaønh baûng sau:Thaûo luaän(3’)PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBước 1- Viết sơ đồcủa phản ứngFe + O2  Fe2O3Viết công thức hóa họccủa các chất phản ứngvà sản phẩm.Bước 2- Cân bằng sốnguyên tử mỗinguyên tố Tìm hệ số thích hợpđặt trước các công thức.4Fe + 3O2  2 Fe2O3Bước 3- Viết PTHHThay dấu mũi tên  bằng dấu mũi tên 4Fe + 3O2  2 Fe2O3I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1- PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:	Phương trình hóa học biễu diễn ngắn gọn phản ứng hóa họcVí dụ: 2H2 + O2  2H2OPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2- CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:+ Bước 1- Viết sơ đồ phản ứng: gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm.+ Bước 2- Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.+ Bước 3- Viết phương trình hóa học.LƯU Ý:+ Không được thay đổi chỉ số trong các công thức hóa học khi cân bằng.+ Hệ số phải viết cao bằng ký hiệu.+ Nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCCho các sơ đồ phản ứng:BÀI TẬPPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	Na 	 +	 O2	 Na2OHãy lập phương trình hóa học ? HgO Hg + O2Giải:PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	Na 	 +	 O2	 Na2O	4Na 	 +	 O2	 2Na2O	4Na 	 +	 O2	 2Na2O HgO Hg + O2 2HgO 2Hg + O2 2HgO 2Hg + O2BÀI TẬPPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCHãy lập phương trình hóa học các phản ứng sau:a) Photpho + oxi  diphotpho penta oxit (P2O5)b) Magie + axit sunfuric (H2SO4)  magie sunfat + hidroGiải:a) P + O2  P2O5 4P + 5O2  2 P2O5 4P + 5O2  2 P2O5b) Mg + H2SO4  MgSO4 + H21- Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào ?CỦNG CỐPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC2- Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm. chưa có hệ số thích hợp tức là chưa cần bằng số nguyên tử.ĐúngSai3- Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau:CỦNG CỐPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCa) ? Cu + ?  2CuOb) Zn + ? HCl  ZnCl2 + H2c) CaO + ? HNO3  Ca(NO3)2 + ?2O222H2ODẶN DÒHọc bài.Tìm hiểu ý nghĩa PTHH.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCTröôøng THCS TrẦN VĂN ƠN 

File đính kèm:

  • pptPhuong trinh Hoa hoc_Hoa8.ppt
Bài giảng liên quan