Bài giảng Bài 16 - Tiết 22: Phương trình hóa học (tiết 16)

I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:

1.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:

 PTHH biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

2.CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 16 - Tiết 22: Phương trình hóa học (tiết 16), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý Thầy Cô về dự giờ lớp 8A11 KIỂM TRA BÀI CŨCâu1: Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.Viết công thức về khối lượng ứng với phản ứng hoá học: 	 A + B C + DCâu 2: Đốt cháy hết 8g khí hiđro (H2) trong không khí thu được 72 g nước H2O. Biết rằng khí hiđro cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí. a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra b) Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứngCâu 1: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. mA	+	mB	=	mC	+	mDĐÁP ÁNa) Khí hiđro + Khí oxi Nước b) m + m = mH2O2H2O m = 72 - 8 = 64 (g)O2 Câu 2:PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC :(PTHH)1.	PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:2OHO2+H2IIIKhí hydro	 +	Khí oxi		NướcBÀI 16 tiết 22HHOOH2 + 02H2 02HOHHOHPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI.LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC: 1.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:	Khí hydro	 +	Khí oxi		Nước2OH2 2O2+HBÀI 16 tiết 22HHOOH2 + 02H2 02HOHHOH2HHPHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCI.LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC: 1.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:	Khí hydro	 +	Khí oxi		NướcH2O2+ 2O 2H2I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:1.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC: PTHH biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học2.CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBÀI 16 tiết 22PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC*CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBước1: Viết sơ đồ phản ứng	Al	+	O2	 	Al OBước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tốAl	+ 	O2	Al2O3Bước 3: Viết phương trình hoá học4Al	+ 	3O2	2Al2O3 2 3 4IIIII23BÀI 16 tiết 22 Thảo luận 3 phút, hãy lập phương trình hóa học sau?	Na 	 +	 O2	 Na2O P2O5 + H2O H3PO4Fe(OH)3 + HCl FeCl3 + H2OBÀI TẬP2423 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC33BÀI 16 tiết 22 LƯU Ý:*Không được thay đổi chỉ số trong các công thức hóa học khi cân bằng. *Hệ số phải viết cao bằng kí hiệu.*Nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBÀI 16 tiết 22Cho sơ đồ phản ứng, hãy lập phương trình hóa học:Al2O3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2ONa2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + NaOHBÀI TẬP323Bổ túc và lập phương trình hoá học : Al	+ 	 Cl2	 	 ?	K	+	O2	 ?2Al(OH)3	 Al2O3 + H2O	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 2Al + 3Cl2 	 2AlCl3 4 K + O2	 2K2O 2Al(OH)3	Al2O3 + 3H2OKIỂM TRA ĐÁNH GIÁBiết kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magiesunfat MgSO4 Lập phương trình hoá học của phản ứngMg + H2SO4 MgSO4 + H2 Mg + H2SO4 MgSO4 + H2 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ*Làm bài tập 3( Lập PTHH), 4a, 7 SGK.*Tìm hiểu ý nghĩa PTHH.I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC1.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC	PTHH biễu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.2.CÁC BướC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC- Bước 1 : Viết sơ đồ phản ứng.- Bước 2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. - Bước 3 : Viết phương trình hoá học.PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌCBÀI 16 tiết 22

File đính kèm:

  • pptphuong_trinh_hoa_hoc_giam_tai.ppt
Bài giảng liên quan