Bài giảng Bài 18: Mol (tiết 20)

a/ - 1 mol phân tử khí O2 ở (đktc) có chứa khí O2

 - 0,5 mol phân tử khí O2 ở (đktc) có chứa khí O2

 b/ - 1 mol phân tử khí CO2 ở (đktc) có chứa khí CO2

 - 0,25 mol phân tử khí CO2 ở (đktc) có chứa khí CO2

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 18: Mol (tiết 20), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương III : MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCBài 18 : MOLI/ MOL LÀ GÌ ?1/ Định nghĩa :Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.I/ MOL LÀ GÌ ? 1/ Định nghĩa 2/ Ví dụ : a/ - 1 mol nguyên tử Fe có chứa nguyên tử Fe - 0,5 mol nguyên tử Fe có chứa nguyên tử Fe6.10233.1023b/ - 1 mol phân tử H2O có chứa phân tử H2O - 0,25 mol phân tử H2O có chứa phân tử H2O6.10231,5.1023II/ KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?1/ Định nghĩa :Khối lượng mol (M) của 1 chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.* Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử có trị số bằng với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.II/ KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ? 1/ Định nghĩa :2/ Ví dụ :Tính khối lượng mol của : a/ O2 b/ CO2Giảia/ MO2 =  b/ MCO2=.. 16 . 2 = 32 (g)12+16 . 2 = 44 (g)III/ THỂ TÍCH MOL CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?1/ Định nghĩa :Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.1mol H21mol N21mol CO2 MH2 = MN2 = MCO2 = 2g28g44g VH2 VN2 VCO2==Nếu ở (đktc) thì VH2 VN2 VCO2 ===22,4 lit2/ ví dụ :a/ - 1 mol phân tử khí O2 ở (đktc) có chứa khí O2 - 0,5 mol phân tử khí O2 ở (đktc) có chứa khí O2 b/ - 1 mol phân tử khí CO2 ở (đktc) có chứa khí CO2 - 0,25 mol phân tử khí CO2 ở (đktc) có chứa khí CO2 22,4 lit11,2 lit22,4 lit5,6 litIII/ THỂ TÍCH MOL CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?1/ Định nghĩa :* Chú ý : Ở điều kiện phòng (điều kiện thường) nhiệt độ 2O0C và áp suất 1atm thì 1 mol chất khí có thể tích là 24 lit.Kiến thức trong tâm của bài học.1/ Mol là gì? Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử của chất đó. ( N = 6.1023) 2/ Khối lượng mol là gì ? Khối lượng mol (M) của 1 chất là khối lượng tính gam của N nguyên tử hay phân tử của chất đó. (Khối lượng mol = nguyên tử khối hay phân tử khối).3/ Thể tích mol chất khí là gì ?Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. 1mol nguyên tử hay phân tử đều có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử của chất đó.* 1 mol chất khí ở đktc có thể tích là 22,4 lit.* Bài tập : Có 1mol phân tử khí H2 , 1mol phân tử khí SO2. Em hãy cho biết : a/ Số phân tử H2, số phân tử SO2 ? b/ Khối lượng mol của H2, SO2 ? c/ Thể tích của H2 và SO2 ở đktc ?* Giải :a/số phân tử H2= số phân tử SO2 số phân tử SO2 = 6.1023 phân tử.b/ 2(g) , 64(g) c/ 22,4 (l) , 22,4 (l)

File đính kèm:

  • pptBai_18_Mol_Hoa_hoc_8.ppt
Bài giảng liên quan