Bài giảng Bài 18 : Mol (tiết 50)

Khối lượng mol (kí hiệu M) là khối lượng của N nguyên tử,

hay phân tử chất đó, tính bằng gam

+ Khối lượng mol nguyên tử có cùng số trị với nguyên tử khối.

+ Khối lượng mol phân tử có cùng số trị với phân tử khối.

Ví dụ : Khối lượng mol nguyên tử hiđro M = 1 g

 Khối lượng mol phân tử H2O M = 18 g

 

ppt5 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 18 : Mol (tiết 50), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 18 : molI. Mol là gì ? Mol là lượng chất có chứa trong N nguyên tử hoặc phân tử. Trong đó N là số Avogađro và có giá trị N = 6,023.1023Ví dụ :1 mol nguyên tử sắt là một lượng sắt có chứa N nguyên tử Fe-1 mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2OII. Khối lượng mol là gì ?Khối lượng mol (kí hiệu M) là khối lượng của N nguyên tử,hay phân tử chất đó, tính bằng gam+ Khối lượng mol nguyên tử có cùng số trị với nguyên tử khối.+ Khối lượng mol phân tử có cùng số trị với phân tử khối.Ví dụ : Khối lượng mol nguyên tử hiđro 	M = 1 g Khối lượng mol phân tử H2O 	M = 18 gIII. Thể tích mol của chất khí là gì ?Thể tích mol chất khí là thể tích được chiếm bởi N phân tử chất khí đó + Trong cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất các khí có thể tích bằng nhau thì có cùng số mol.+ ở đktc (0oC, 1atm) 1 mol chất khí bất kì đều chiếm thể tích là 22,4 lít1 mol H21 mol N21 mol CO2ở điều kiện tiêu chuẩn : 

File đính kèm:

  • pptTiet_18_Mol.ppt
Bài giảng liên quan