Bài giảng Bài 18: Trình bày trang văn bản và in (tiếp)

2. Chọn hướng trang và đặt lề trang:

Chọn lệnh File  Page setup: Hộp thoại Page setup hiện ra, chọn nhấn Margins và thực hiện.

Trên(Top)- Dưới(Bottom) – Trái(Left) -Phải(Right)

Lưu ý: Khi thao tác trên hộp thoại, ta có thể thấy ngay tác dụng của thay đổi.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 18: Trình bày trang văn bản và in (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ INCác yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm:Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang.Đặt lề trang: Trái, phải, trên, dưới.Lưu ý:Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang sẽ tác dụng đến mọi trang.1. Trình bày trang văn bản:2. Chọn hướng trang và đặt lề trang:Chọn lệnh File  Page setup: Hộp thoại Page setup hiện ra, chọn nhấn Margins và thực hiện.Trên(Top)- Dưới(Bottom) – Trái(Left) -Phải(Right)Lưu ý: Khi thao tác trên hộp thoại, ta có thể thấy ngay tác dụng của thay đổi.3. In văn bản:Nháy lệnh Print (in) toàn bộ văn bản hoặc thực hiện lệnh File  Print để có thể thiết đặt và in văn bản theo ý muốn.Lưu ý:Máy tính phải được nối và máy in phải được bật. Xem trước khi in, nháy nút Print Preview và có thể chỉnh sửa trực tiếp khi xem. Nháy nút Close để trở lại trạng thái xem bình thường Ghi nhớ:Trình bày trang là đặt hướng và các khoảng cách lề cho trang văn bản. Trình bày trang tác động đến mọi trang. Trước khi in ra giấy nên kiểm tra trước bố trí trang trên màn hình bằng nút lênh Print PreviewCâu hỏi bài tập: Từ bài 1 đến bài 4/96 (sgk). Xem lại kỹ về soạn thảo văn bản.

File đính kèm:

  • pptBài 18.ppt