Bài giảng Bài 20: Hơi nước trong không khí và MA

1. Hơi nước và độ ẩm của không khí

- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định

-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí

- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nước

Không khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đa

Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trong điều kiện nào ? Sinh ra hiện tượng gì ?

Không khí bão hoà nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh ? ngưng tụ (mây, mưa, sương)

 

ppt19 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 2684 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 20: Hơi nước trong không khí và MA, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỊA Lí 6Kiểm tra bài cũ1 - Khí áp là gì ?Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái đất2 - Nguyên nhân sinh ra gió ?Mô tả sự phân bố của gió: tín phong, gió tây ôn đới.3 - Nêu các thành phần của không khí và tỉ lệ của chúng?Kiểm tra bài cũKhu ỏp caoKhu ỏp thấpKhu ỏp thấpKhu ỏp thấpKhu ỏp cao30o 60o 60o 30o Cực BắcCực Nam 0o 	Tiết 24 	Bài 20Hơi nước trong không khí và mưa1. Hơi nước và độ ẩm của không khí:Do bốc hơi từ sông suối, ao hồ, biển, đại dương ...1. Hơi nước và độ ẩm của không khí:Hơi nước trong không khí do đâu mà có?- Không khí bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định- Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khíBốc hơi1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khíQuan sát bảng: Lượng hơi nước tối đa trong không khíNhiệt độ (oC)Lượng hơi nước (g/m3)0210520173030Nhận xét khả năng chứa hơi nước của không khí theo nhiệt độ ?1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nào ?Không khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đa- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcHơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trong điều kiện nào ? Sinh ra hiện tượng gì ?Không khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão hoà nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão hoà nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)Không khí bão hoà nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên Trái đất:Khi nào hơi nước ngưng tụ thành mây ?Khi nào hơi nước ngưng tụ thành mưa ?2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)Không khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:Ngưng tụBốc hơiMưaSơ đồ thể hiện quá trình tạo thành mây và mưaGặp lạnh1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)Mưa: Hơi nước bốc lên cao gặp lạnh ngưng tụ thành mây, nước rơi từ mây xuống thành mưa2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao gặp lạnh ngưng tụ thành mây, nước rơi từ mây xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa: - Dụng cụ đo mưa : thùng đo mưa (hay vũ kế)1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Không khí bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên Trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa: Dụng cụ đo mưa: vũ kế Cách tính lượng mưa (đơn vị tính: mi - li - mét) + Lượng mưa ngày tính bằng chiều cao tổng cộng của cột nước ở thùng đo mưa sau các trận mưa trong ngày + Lượng mưa tháng bằng tổng lượng mưa của tất cả các ngày trong tháng + Lượng mưa năm bằng tổng lượng mưa của 12 tháng trong năm1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên Trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa:Dụng cụ đo mưa: Vũ kế- Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm- Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm Biểu đồ lượng mưa TP Hồ Chí MinhTháng mưa nhiều nhất: tháng 6Tháng mưa ít nhất: tháng 2mm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Năm200160120804001. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa:Dụng cụ đo mưa: Vũ kế- Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm Tính tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí MinhTháng123456789101112Lượng mưa181416351101601501451581405525 Lượng mưa cả năm = ( 18 + 14 + 16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25) mm1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa:Dụng cụ đo mưa: Vũ kế- Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm- Lượng mưa trung bình nămc. Sự phân bố lượng mưa trên Trái đấtc. Sự phân bố lượng mưa trên trái đấtKhu vực có lượng mưa > 2000mm ở khoảng vĩ độ nào ?Khu vực có lượng mưa 2000mm ở khoảng vĩ độ nào ?Lượng mưa phân bố không đều từ xích đạo đến cựcKhu vực có lượng mưa < 200mm ở khoảng vĩ độ nào ?1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Không khí bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa:Dụng cụ đo mưa: Vũ kế- Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm- Lượng mưa trung bình nămc. Sự phân bố lượng mưa trên trái đấtCủng cố:Điền tiếp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau:Không khí bão hoà hơi nướcNgưng tụHiện tượng ...................Mây, mưa, sươngTiếp tục cung cấp hơi nướcNhiệt độ giảm..................Hoặc1. Hơi nước và độ ẩm của không khí- Hơi nước bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định-Hơi nước trong không khí tạo nên độ ẩm không khí- Nhiệt độ càng cao, không khí càng chứa được nhiều hơi nướcKhông khí bão hoà hơi nước khi nó đã nhận được một lượng hơi nước tối đaKhông khí bão nếu được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh  ngưng tụ (mây, mưa, sương)2. Mưa và sự phân bố mưa trên trái đất:a. Mưa: Nước bốc hơi lên cao ngưng tụ thành mây, gặp lạnh rơi xuống thành mưab. Cách tính lượng mưa:Dụng cụ đo mưa: Vũ kế- Tính lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm- Lượng mưa trung bình nămc. Sự phân bố lượng mưa trên trái đấtHướng dẫn học ở nhà : Hoàn thành bài tập 1 SGK Chuẩn bị bài thực hành: Phân tích biểu đồ 	nhiệt độ, lượng mưa

File đính kèm:

  • pptdia_li.ppt