Bài giảng Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 18)

1. Bằng cách nào biết được khí A

 nặng hay nhẹ hơn khí B ?

dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B

?1 - Khí oxi ( O2 ) nặng hay nhẹ hơn khí hiđro ( H2 ) là bao nhiêu lần

Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần

2. Bằng cách nào biết được khí A

 nặng hay nhẹ hơn không khí ?

?3 - Tính khối lượng mol của không khí biết thành phần không khí gồm 1/5 thể tích oxi và 4/5 thể tích nitơ

 

ppt6 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 18), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường thcs đông laMôn hoá học 8Kiểm tra bài cũ? 1 - Tìm thể tích ở đktc của 1,5 mol khí CO2? 2 - Tính khối lượng mol của các chất khí sau: CO2; NH3; CH4; O2? 3 - Viết công thức tính số mol từ khối lượng chất và thể tích khí ở đktctỉ khối của chất khíBài 20:Tại sao quả bóng bay khi bơm khí Hiđro lại bay lên cao ?1. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ??Khí AKhí BdA/B = MAMBdA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B? Khí oxi ( O2 ) nặng hay nhẹ hơn khí hiđro ( H2 ) là bao nhiêu lầnKhí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần?2 - Tìm tỉ khối của khí ni tơ với khí oxi2. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?MAMKKdA /KK = dA/KK là tỉ khối của khí A đối với khí không khítỉ khối của chất khíBài 20:Tại sao quả bóng bay khi bơm khí Hiđro lại bay lên cao ?1. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?dA/B = MAMBdA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B?1 - Khí oxi ( O2 ) nặng hay nhẹ hơn khí hiđro ( H2 ) là bao nhiêu lầnKhí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần2. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?MAMKKdA / KK = dA/KK là tỉ khối của khí A đối với không khí?3 - Tính khối lượng mol của không khí biết thành phần không khí gồm 1/5 thể tích oxi và 4/5 thể tích nitơMKK = 29 gamMA29dA/KK = ? 5 - Có thể thu được những khí nào vào bình ( từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ) bằng cách đặt đứng bình trong các khí sau: H2; Cl2; CO2; CH4 ? Vì saoCl2 và CO2 vì chúng có tỉ khối với không khí lớn hơn 1, chúng sẽ chìm xuống dưới đẩy không khí ra khỏi bình?4 -Tính tỉ khối của khí CO2 so với không khíCó gam Khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lầntỉ khối của chất khíBài 20:Tại sao quả bóng bay khi bơm khí Hiđro lại bay lên cao ?1. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?dA/B = MAMBdA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B2. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/KK là tỉ khối của khí A đối với khí không khíMA29dA/KK = Luyện tập? - Cho các khí và hỗn hợp khí sau: CO2; Không khí; N2 ; Cl2 chọn các khí tương ứng với các khí A; B hình vẽ bên? Tính tỉ khối A/B trong các trường hợp đó ?Khí AKhí BKhí AKhí BCl2 Không khí; CO2; N2CO2Không khí; N2Không khíN2tỉ khối của chất khíBài 20:Tại sao quả bóng bay khi bơm khí Hiđro lại bay lên cao ?1. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?dA/B = MAMBdA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B2. Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?dA/KK là tỉ khối của khí A đối với khí không khíMA29dA/KK = Luyện tậpCác công thức trên có áp dụng cho chất rắn và chất lỏng được không ?Hướng dẫn về nhà Học thuộc các công thức trên và áp dụng làm các bài tập SGK Làm nốt bài tập còn lại Học kĩ cách tính khối lượng mol của một chất và xem trước bài tính theo công thức hoá học

File đính kèm:

  • pptTi_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan