Bài giảng Bài: 21 - Tiết: 30: Tính theo công thức hóa học

I-Biết công thức hóa học của hợp chất,hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.

Trong 1 mol Fe2O3 có 2 mol Fe và 3 mol O

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài: 21 - Tiết: 30: Tính theo công thức hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp 8A1HÓA HỌC 8Kiểm tra miệng Câu 1: (10 đ)a) Viết công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B, khí A đối với không khí.b) Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần? (Cho biết N = 14; H = 1)Bài giảib/ Tóm tắtMN2= 28g; MH2= 2 g ; dN2/H2= ?Giải Vậy khí nitơ nặng hơn khí hidro 14 lầndA/B=MAMBa/d=KKA/29MA; a/ Tính khối lượng mol của hợp chất trên. b/ Cho biết số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong hợp chất. Bài giảia/ MK2O = 39 x 2 + 16 	 = 94 (g/mol)b/ 1 mol K2O có 2 mol K và 1 mol O Câu 2:Một loại hợp chất có công thức là K2O ,em hãy:Phân đạm Urê – CO(NH2)2NH4NO3Phân đạm amoni nitrat Bài: 21 Tiết: 30 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCI. Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất: * Ví dụ : Một loại phân bón hóa học có công thức KNO3 , em hãy tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố = 39 + 14 + (16 x 3 ) = 101 (g/mol) MKNO3Trong 1 mol KNO3 có nK = 1(mol), nN = 1(mol) và nO = 3 (mol) Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất.%mK = 39 x 100% 101= 38,6%%mN = 14 x 100%101= 13,8%%mO =100% -(38,6 +13,8)%= 47,6% * Các bước tiến hành :- Tìm khối lượng mol của hợp chất- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất -Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố %mO = 3 x 16 x 100% 101= 47,6%Hoặc:Bài: 21 Tiết: 30 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCI-Biết công thức hóa học,hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất: 1/ Bài tập 1: Bài tập 1Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe và O trong hợp chất Fe2O3 Bài tập 2Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và O trong hợp chất Al2O3Bài: 21 Tiết: 30 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCI-Biết công thức hóa học của hợp chất,hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất1/ Bài tập 1: Bài giải bài tập1MFe2O3 = 56 x 2 + 16 x 3 = 160 (g/mol) Trong 1 mol Fe2O3 có 2 mol Fe và 3 mol O Thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.%mFe=2 x 56 x 100%160= 70%%mO =3 x 16 x 100%160 = 30%Hoặc:%mO = 100% - 70% = 30%Bài:21 Tiết: 30 TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCI-Biết công thức hóa học của hợp chất,hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất1/ Bài tập 1: % A = x.MAMAxByx 100% % B = y.MBMAxByx 100% (1) Ta có công thức của hợp chất là : AxBy Bài giải bài tập 2MAl2O3 = 2x27 + 3x16 = 102 (g/mol) Trong 1mol Al2O3 có 2 mol nguyên tố Al và 3 mol nguyên tố O Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất %mAl = 2 x 27 x 100% 102= 53 %%mO = 3 x 16 x 100% 102= 47%2/ Bài tập 2: * Tính khối lượng mỗi nguyên tố khi biết khối lượng m của chấtCông thức tính:  =  =Lưu ý: Công thức (2) chỉ khác công thức (1) là thay 100(%) bằng mVí dụ: Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng N trong 50 kg phân đạm-urê : CO(NH2)2 . x . MA. mY . MBM. m(2)AxByMAxBymAmBBài giảimN = 2860X 50 = 23,33 (Kg)Tóm tắtmCO(NH2)2= 50 KgmN = ? (Kg) TỔNG KẾT:1/ Bài tập thảo luận 3/: Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng ) các nguyên tố hoá học có trong những hợp chất sau: CTHHThành phần % các nguyên tố trong hợp chất CO( nhóm 1,2) %C = %O = CO2(nhóm 3,4) %C = %O = SO2( nhóm 1,2,3,4) %S = %O = 42,9%27,3%50%57,1%72,7%50%Bài tập trắc nghiệm Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:a/. Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2. Thành phần phần trăm nguyên tố trong urê bị tính sai là: A. % C = 20% C. % N = 46,7% B. % O = 26,7% D. % H = 9,6%b/. Thành phần phần trăm đạm có trong phân amoni nitrat NH4NO3 là: A. 17,5% B. 35% C. 45% D. 46%Câu 3: Để tăng năng suất, một nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đi mua phân bón cửa hiệu có các loại phân đạm sau: A. Amoni sunfat (NH4)2SO4 B. Amoni nitrat NH4NO3 C. Canxi nitrat Ca(NO3)2 D. Urê CO(NO2)2 Em hãy chỉ giúp bác nông dân nên mua loại phân đạm nào? Bài 21 Tiết 30: :TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌCI. Biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất Các bước tiến hành -Tìm khối lượng mol của hợp chất -Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.- Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất Nếu hợp chất có công thức là AxBy % A = x.MAMAxByx 100% % B = y.MBMAxByx 100% Tìm khối lượng mỗi nguyên tố khi biết khối lượng m của chấtmA = mB = x.MAy.MBAxByMMAxByx mx mHướng dẫn học tập* Đối với tiết học này:- Học thuộc các bước tiến hành khi tính thành phần phần trăm và công thức tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất - Làm bài tập số 1 và số 3 (Tr 71/SGK) * Đối với tiết học sau: Đọc trước mục 2 “ Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất” + Các bước xác định công thức hóa học của hợp chấtTiÕt häc kÕt thóc !XIN CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptBai_21_Tinh_theo_cong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan