Bài giảng Bài 21- Tiết 31: Tính theo công thức hóa học

Xác định thành phần phần trăm của Nitơ (N) có trong CTHH của phân đạm sau:

é?m 2 lỏ

Chọn phương án đúng:

%N=34% B. %N=35%. C. %N=36% D. %N=37%

Chọn phương án đúng:

%N=34% B. %N=35%. C. %N=36% D. %N=37%

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 21- Tiết 31: Tính theo công thức hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HểA HOC 8BÀI 21- TIẾT 31Tổ: Húa - SinhGV: NGuyễn Đỡnh TấnKIỂM TRA BÀI CŨCõu 1: Viết cụng thức tớnh tỉ khối của khớ A so với khớ B? Áp dụng: Hóy cho biết khớ nặng hay nhẹ hơn khớ bao nhiờu lần?Cụng thức: Trả lời:Cõu 2: Viết cụng thức tớnh tỉ khối của khớ A so với khụng khớ? Áp dụng: Hóy cho biết khớ nặng hay nhẹ hơn khụng khớ bao nhiờu lần?Trả lời:Cụng thức: Vậy khớ nặng hơn khớ hyđro 32 lầnVậy khớ nặng hơn khụng khớ 1,17 lầnTrả lời:CTHH của Sắt(III)oxit (Fe2O3) cho biết:nguyờn tố húa học tạo nờn chất: sắt và oxiTrong 1 phõn tử Fe2O3 cú: 2Fe, 3OPhõn tử khối:Fe2O3= 160 (đvC)Ngoài những ý nghĩa trờn khi biết cụng thức húa học của hợp chất cỏc em cú thể xỏc định được thành phần phần trăm của cỏc nguyờn tố trong hợp chất.Cụng thức húa học Fe2O3 cho em biết những gỡ?+ Bước 3: Tỡm thành phần phần trăm cỏc nguyờn tố trong 1 mol hợp chất.+ Bước 1: Tỡm khối lượng Mol của hợp chất Vớ dụ 1: Xỏc định thành phần phần trăm theo khối lượng của cỏc nguyờn tố cú trong hợp chất Sắt(III)oxit(Fe2O3Trong 1 Mol : cú 2 Mol nguyờn tử H, 	1 mol nguyờn tử S, 	4 Mol nguyờn tử O.+ Bước 2: Tỡm số mol nguyờn tử của mỗi nguyờn tố trong 1 mol hợp chất  Khối lượng mỗi nguyờn tố.Dạng tổng quỏt- Nếu từ cụng thức húa học đó biết AxBy  ta tính được %A, %B - Trong đú MA,MB, MAxBy lần lượt là khối lượng mol A, B và AxBy- x,y là chỉ số của A,BĐÁP ÁN:Bài tập 1: Tớnh thành phần phần trăm khối lượng cỏc nguyờn tố trong hợp chấtĐÁP ÁN:Bài tập 2: a/ Tớnh thành phần phần trăm khối lượng cỏc nguyờn tố trong hợp chấtb/ Tớnh tỉ số về khối lượng giữa cỏc nguyờn tố trong hợp chất trờn.ĐÁP ÁN:Bài tập 3: a/ Tớnh thành phần phần trăm khối lượng nguyờn tố canxi trong b/ Tớnh tỉ số về khối lượng giữa cỏc nguyờn tố trong hợp chất trờn.c/ Tớnh khối lượng của Ca cú trong 20 gam hợp chất trờnĐạm 2 lỏĐạm 1 lỏ%N=?%N=?BÀè TẬPXác định thành phần phần trăm của Nitơ (N) có trong CTHH của phân đạm sau:Bài 1:Chọn phương án đúng:%N=34%	 B. %N=35%. C. %N=36% 	D. %N=37%Bài 2:Chọn phương án đúng:%N=20%. 	 B. %N=21% C. %N=21,2% D. N=21,5%Ure%N=?Bài 3:Chọn phương án đúng:%N=40,6%. 	B. %N=40%	 C. %N=39% D. N=46,6%HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ* Baứi vửứa hoùc: - Hoùc baứi theo vụỷ ghi + SGK - Laứm caực baứi taọp 1, 3 /71 SGK* Baứi saộp hoùc: Tớnh theo coõng thửực hoaự hoùc ( T2)- Xaực ủũnh caực bửụực giaỷi cho baứi toaựn xaực ủũnh CTHH cuỷa hụùp chaỏt dửùa vaứo TPPT(theo khoỏi lửụùng) caực nguyeõn toỏ.-Baứi taọp: Moọt hụùp chaỏt coự thaứnh phaàn caực nguyeõn toỏ laứ: 40%S, 60%O. Haừy xaực ủũnh CTHH cuỷa hụùp chaỏt ủoự, bieỏt hụùp chaỏt coự khoỏi lửụùng mol laứ 80 g.

File đính kèm:

  • pptBai_21_Tinh_theo_cong_thuc_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan