Bài giảng Bài 22: Vẽ tranh: Đề tài ngày tết và mùa xuân

Hình ảnh và nội dung trong tranh vẽ gì

?

Người, các hoạt động trong các ngày tết, lễ hội, chợ hoa, mâm ngũ quả .

Trong tranh có những màu sắc gì

 ?

Màu vàng, màu xanh, màu nâu, màu đỏ, màu tím rất phong phú .

 

ppt16 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 22: Vẽ tranh: Đề tài ngày tết và mùa xuân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi 22: VÏ tranh ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂNGV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTTRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH – TP. BUÔN MA THUỘT GIÁO VIÊN : NGÔ TIẾN SỸ XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINHTRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH – TP. BUÔN MA THUỘT GIÁO VIÊN : NGÔ TIẾN SỸ Bµi 22: VÏ tranh ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂNGV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nBài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh về đề tài ngày tết và mùa xuân* Tết là ngày lễ cổ truyền , hội tụ rất nhiều nét đẹp và văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Mùa xuân là mùa bắt đầu cho một năm. Những hình ảnh , cảnh sắc trăm hoa đua nở của mùa xuân rất đẹp và phong phú nó thường gợi cho ta nhiều ấn tượng.GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :Những hình ảnh ngày tết và mùa xuânChợ hoa ngày tếtMúa lân mừng xuânGV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :Những hình ảnh ngày tết và mùa xuânGói bánh chưng ngày tếtLễ hội cồng chiêng vào dịp đầu xuân của người ÊđêGV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nTranh tham kh¶oChợ hoaMâm ngũ quảNấu bánh chưngSum vầy ngày tếtI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTĐánh đuLễ hội trồng câyBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nTranh tham kh¶oI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nĐấu vậtTranh tham kh¶oI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nMâm ngũ quả ngày tếtI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :Hình ảnh và nội dung trong tranh vẽ gì?Trong tranh có những màu sắc gì ? Người, các hoạt động trong các ngày tết, lễ hội, chợ hoa, mâm ngũ quả.Màu vàng, màu xanh, màu nâu, màu đỏ, màu tím  rất phong phú . GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nII. CÁCH VẼ: - Gåm cã 4 b­íc:B­íc 1: Chän néi dung.B­íc 2: T×m bè cơc ( ph¸c m¶ng chÝnh – phơ).B­íc 3: VÏ h×nh vµo m¶ng.B­íc 4: VÏ mµu.VD: Chỵ hoaII. CÁCH VẼ: BÀI 22: Vẽ tranh – Đề tài ngày tết và mùa xuânBố cục trên giấy A4GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nabcLưu ý khi sắp xếp bố cụca. Bố cục bị to (kích)b. Bố cục bị nhỏ và lệchc. Bố cục vừa đẹp, cân đốiII. CÁCH VẼ: GV: NGÔ TIẾN SỸTHCS LƯƠNG THẾ VINHTP.BUÔN MA THUỘTBµi 22§Ị tµi ngµy tÕt vµ mïa xu©nIII. THỰC HÀNH: Em h·y vÏ mét bøc tranh vỊ ngµy TÕt vµ mïa Xu©n mµ em thÝch trªn khỉ giÊy A4 .®µnh gi¸ bµi vÏ theo nh÷ng yªu cÇu sau: Khai th¸c néi dung ®Ị tµi. S¾p xÕp h×nh ¶nh (bè cơc). ThĨ hiƯn mµu s¾c.IV. CỦNG CỐ - ĐÁNH GIA Ù- DẶN DÒ: Đưa ra một số bài được và chưa được để học sinh tự nhận xét từ đó rut ra ưu nhược điểm cho bài của mình .Đánh giá chung tinh thần, thái độ của tiết học, biểu dương những em cố ghắng hoàn thành sớm và tốt bài tập ngay tại lớp.Dặn dò: về nhà hoàn thành nốt bài tạp ở lớp và chuẩn bị đồ dùng cho bài 23 kẻ chữ in hoa nét đềuTRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH – TP. BUÔN MA THUỘT GIÁO VIÊN : NGÔ TIẾN SỸ BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCCẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ VỀ DỰ GIỜCẢM ƠN CÁC EM .CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠIBài giảng có sự giúp đỡ tư liệu hình ảnh của đồng nghiệp và thư viện bài giảng violet.

File đính kèm:

  • pptVe_tranh_Ngay_tet_va_mua_xuan.ppt