Bài giảng Bài 23: Bài luyện tập 4 (tiếp)

1/ Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại lưu huỳnh oxit. Biết rằng trong oxit này có 2 gam lưu huỳnh kết hợp với 3 gam oxi.

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 23: Bài luyện tập 4 (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1. MolCác cụm từ sau có nghĩa thế nào ?Ý nghĩa1 mol nguyên tử Cu.1,5 mol nguyên tử H2 mol phân tử H20,15 mol phân tử H2O1N nguyên tử Cu hay 6.1023 nguyên tử Cu.1,5 N nguyên tử H hay 1,5.6.1023 nguyên tử H (9.1023)2N phân tử H2 hay 2.6.1023 phân tử H2 (12.1023)0,15N phân tử H2O hay 0,15.6.1023 phân tử H2O (0,9.1023)2. Khối lượng mol:Các câu sau có nghĩa thế nào ?Ý nghĩaKhối lượng mol của nước là 18 g/molKhối lượng mol nguyên tử H là 1g/molKhối lượng mol phân tử H2 là 2 g/molKhối lượng N phân tử nước là 18 g. Kí hiệu là MH2O = 18g/molKhối lượng N nguyên tử H là 1 g. Kí hiệu là MH = 1g/molKhối lượng N phân tử hiđro là 2 g. Kí hiệu là MH2 = 2g/mol3/ Thể tích mol chất khí- Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thể tích mol của khí CO2, O2, H2.- Ở ( đktc) Thể tích mol các chất khí CO2, O2, H2- Thể tích mol của những chất khí khác nhau, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.- Thể tích mol của những chất khí khác nhau, ở cùng điều kiện nhiệt độ 0oC và áp suất 1 atm.VCO2 = VO2 = VH2 Bằng nhauBằng nhau, bằng 22,4 lítVCO2 = VO2 = VH2 = 22,4 lít* Hoàn thành sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa lượng chất, khối lượng chất và thể tích chất khí ở đktc.Khối lượng chất ( m ) Số mol chất ( n )Thể tích chất khí ( V )4/ Tỉ khối của chất khí Các câu sau có ý nghĩa như thế nào ?Tỉ khối của khí A đối với khí B ( d A/B = 1,5)Tỉ khối của khí CO2 đối với không khí bằng 1,52.Khí A nặng hơn khí B 1,5 lầnkhí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần.II/ Bài tập:1/ Hãy tìm công thức hoá học đơn giản nhất của một loại lưu huỳnh oxit. Biết rằng trong oxit này có 2 gam lưu huỳnh kết hợp với 3 gam oxi.Đáp án :Bài 1:- Gọi công thức đơn giản nhất của oxit lưu huỳnh là SxOy.Ta có : 32x = 2 → x = 2/32 = 0,0625 . 16y = 3 → y = 3/16 = 0,1875.Suy ra x : y = 0,0625 : 0,1875 = 1: 3→ x = 1, y = 3.- Công thức : SO3.2/ Hãy tìm công thức hoá học của một hợp chất có chứa 36,8% Fe; 21% S và 42,2% O. Biết khối lượng mol của hợp chất bằng 152 gam/mol.II/ Bài tập:Đáp ánCâu 2 Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chấtSố mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất Công thức hoá học của hợp chất là: FeSO4II/ Bài tập:3/ Trong phòng thí nghiệm, người ta cho 4,6 gam Natri (Na) phản ứng với khí clo (Cl2) sau phản ứng thu được muối Natri clorua (NaCl) 2Na + Cl2 2NaCl a, Tính thể tích khí clo (ở đktc) cần dùng để phản ứng hết số Natri trên? b, Tính khối lượng muối Natriclorua tạo thành? c, Khí clo nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?KẾT LUẬN Kiến thức cần nhớ:1/ Mol.Lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử, hoặc phân tử chất đó.Số N = 6.1023 gọi là số Avogađro.2/ Khối lượng mol ( M )Khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử, phân tử của một chất. 3/ Thể tích mol chất khí ( V )V(đktc) = n . 22,4 lít V(đk bình thường) = n .24 lít 4/ Tỉ khối của chất khíHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ* Ôn lại nắm vững các kiến thức theo nội dung ôn tập.* Ôn lại kiến thức chương I và II.* Làm các bài tập 3, 4, 5 sgk trang 79.* Làm tất cả các bài tập còn lại trong sgk.* Chuẩn bị ôn tập học kỳ I.

File đính kèm:

  • pptBai_23_Bai_luyen_tap_4.ppt
Bài giảng liên quan