Bài giảng Bài 24: Tính chất của oxi (tiết 4)

Hãy cho biết:

 + Tên các chất tham gia phản ứng?

 + Tên sản phẩm?

 + Điều kiện của phản ứng

- Viết PTHH của phản ứng?

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 24: Tính chất của oxi (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8TIẾT 37: TÍNH CHẤT CỦA OXI (tiết 1)KÝNH CHµO C¸C THÇY C¤ GI¸O Vµ C¸C EM HäC SINH VÒ Dù BµI GI¶NG HãA HäC 8Những hình ảnh sau đều liên quan đến chất nào?Thợ lặnBệnh nhân cấp cứuTên lửaBếp gaz cháySơ đồ tỉ lệ (%) về thành phần khối lượng của các nguyên tố trong vỏ trái đấtSilic 25,8%Oxi 49,4%Sắt 4,7 %Nhôm 7,5%Các nguyên tố còn lại 12,6%Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49,4 % khối lượng vỏ trái đất).Thảo luận nhóm: 3 phút1) Quan sát lọ đựng khí oxi, được đậy nút. Hãy nhận xét màu sắc khí oxi.2) Mở nút lọ đựng khí oxi. Nhận xét mùi của khí oxi3) Trong 1 lít nước ở 20oC hòa tan được 31ml khí O2 Trong 1 lít nước ở 20oC hòa tan được 700 lít khí amoniac(NH3)Vậy khí oxi là chất tan nhiều hay tan ít trong nước?4) Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí?Oxi loûngQuan sát Thí nghiệm và so sánh hiện tượng lưu huỳnh nóng chảy trong oxi và trong không khí.Hãy cho biết: + Tên các chất tham gia phản ứng? + Tên sản phẩm? + Điều kiện của phản ứng- Viết PTHH của phản ứng? Lưu huỳnh (S) và oxi (O2) khí sunfuzơ (SO2): Nhiệt độ S + O2 SO2 t0 Quan sát Thí nghiệm và so sánh sự cháy của photpho trong không khí và trong oxi.Hãy cho biết: + Tên các chất tham gia phản ứng? + Tên sản phẩm? + Điều kiện của phản ứng- Viết PTHH của phản ứng? Photpho (P) và oxi (O2) điphotpho pentaoxit (P2O5): nhiệt độ 4 P + 5 O2 2 P2O5 t0 Giải thích tại sao:a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn? Trả lời: Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống.Giải thích tại sao: 2) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá?Trả lời: Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để oxi tan thêm vào nước cung cấp thêm oxi cho cá. Bài tập 4 (SGK 44): Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5( là chất rắn, trắng).a) Photpho hay oxi chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu?b) Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu?Tóm tắtmP = 12,4gmO2 = 27 ga)P hay O2 dư ?n dư = ? molb) Chất tạo thành?m= ? gTóm tắtmP = 12,4gmO2 = 27 ga)P hay O2 dư ?n dư = ? molb) Chất tạo thành?m= ? gGiảitoSố mol của photpho tham gia phản ứng:nP = m: M = 12,4 : 31 = 0,4 molSố mol của oxi tham gia phản ứng:nO2 = m: M = 17 : 32 = 0,531 mola)PTHH: 4P + 5O2 2 P2O54 mol 5mol0,4 mol =>0,5mol0,440,5315Ta có: Oxi dưPTHH: 4P + 5O2 2 P2O5tonO2dư = 0,531 – 0.5 = 0,031 (mol)b) Chất tạo thành là P2O5 Theo phương trình: nP2O5 = 0,2 mol => mP2O5 = n.M = 0,2. 142 =28,4 (g)2 mol =>0,2molbµi häc ®· kÕt thóckÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinhxin t¹m biÖt hÑn gÆp l¹i ë bµi häc sau 

File đính kèm:

  • pptBai_24_Tinh_chat_cua_oxi.ppt
Bài giảng liên quan