Bài giảng Bài 25: Vẽ trang trí Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét

 Trong trang trí hình chữ nhật, họa tiết sắp xếp cân đối theo trục dọc và trục ngang (hoặc trục chéo)

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 2414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 25: Vẽ trang trí Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
phßng gi¸o dôc huyÖn yªn thÕ tr­êng tiÓu häc t©n sái* tr­êng tiÓu häc t©n sái* * * líp 3a * * gi¸oviªn:trÇn thÞ tó m«n müthuËtNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê, th¨m líp !Thø ba ngày 21 th¸ng 2 n¨m 2012Mĩ thuậtBài 25: Vẽ trang tríVẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhậtGiới thiệu bài* Các em hãy kể các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí được dùng trong sinh hoạt hằng ngày?* Các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí được dùng trong sinh hoạt hằng ngày: thảm, khăn trải bàn, khay, ...* Các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí:* Các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí:+ Trang trí hình chữ nhật có những điểm nào giống trang trí hình vuông, hình tròn?+ Họa tiết trang trí thường là hoa, lá, các con vật cách điệu các hình kỉ hà,...Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét§©u lµ ho¹ tiÕt chÝnh? §©u lµ ho¹ tiÕt phô? Trong trang trí hình chữ nhật, họa tiết sắp xếp cân đối theo trục dọc và trục ngang (hoặc trục chéo) Người ta dùng những hình họa tiết gì để trang trí vào các hình chữ nhật dưới đây? Em thích hình nào nhất? Tại sao?1234Hôm nay các em sẽ vẽ tiếp họa tiết vào hình dưới đây: Các họa tiết nào vẽ chưa xong? Cần nhìn mẫu để vẽ: Các họa tiết giống nhau phải vẽ như thế nào?Hoạt động 2: Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhậtHọa tiết chính ở hình chữ nhật là hình gì? Bông hoa có bao nhiêu cánh? Hình của bông hoa như thế nào? Họa tiết trang trí ở các góc có dạng hình gì?*Kết luận:Cần vẽ tiếp các họa tiết cho hoàn chỉnh.Họa tiết giống nhau cần vẽ bằng nhau.Vẽ màu theo ý thích (không nên dùng quá nhiều màu)Vẽ màu theo ý thích (không nên dùng quá nhiều màu)Hoạt động 3: Thực hành (thời gian thực hành 20 phút)1234Em thích hình nào nhất? tại sao?Hoạt động 4: Nhận xét đánh giáVẽ họa tiết.Màu sắc.Các em chọn bài đạt A+Hoan hô các bạn đạt A+Dặn dò:Sưu tầm các hình chữ nhật có trang trí trong sách báo.Quan sát con vật quen thuộc.Chuẩn bị đất nặn.bµihäc®Õn®©ylµhÕt

File đính kèm:

  • pptve_tiep_hoa_tiet_va_ve_mau.ppt