Bài giảng Bài 27 : Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ

II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp :

1. Sản xuất khí oxi từ không khí.

Hóa lỏng không khí ở nhiệt độ thấp, áp suất cao.

2. Sản xuất khí oxi từ nước.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 27 : Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CƠ & CÁC EMKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1:Định nghĩa oxit ?Hãy lập CTHH oxit của các nguyên tố sau: K(I) và S (VI)Câu 2:Cho các oxit cĩ CTHH sau: SO2, Na2O, P2O5, FeONhững oxit nào thuộc loại oxit axit? Oxit nào thuộc loại oxit bazơ?Em hãy đọc tên các oxit trên? Như chúng ta đã biết oxi cĩ rất nhiều ứng dụng.Vậy, Khí oxi được điều chế từ những nguyên liệu nào ?I. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệmBÀI 27 : ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 1. Thí nghiệm (SGK) Nhận xét hiện tượng và giải thích ? Chất khí sinh ra trong ống nghiệm làm que đóm bùng cháy thành ngọn lửa, chính là khí oxi.Quan sát thí nghiệm KClO3KMnO4KClO3Bằng cách đẩy không khíBằng cách đẩy nước Chúng ta có thể thu khí oxi bằng cách nào ? Tại sao?O2O2Các nhóm hoàn thành nội dung bảng trong 2 phútNguyên liệu điều chế khí oxi(PTN)Phương trình hóa họcCách thu khí oxiKMnO4KClO32KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O22KClO3 2KCl + 3O2Đẩy nước và đẩy không khíII. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp :1. Sản xuất khí oxi từ không khí.Trong thực tế ở đâu cĩ nhiều khí oxi ?Hóa lỏng không khí ở nhiệt độ thấp, áp suất cao. 2. Sản xuất khí oxi từ nước.+-+-O2H22H2O đp 2H2 + O2Oxi lỏng Hãy điền vào chỗ trống các cột ứng với các phản ứng sau. Cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Phản ứng hoá học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm t02KClO3 2KCl + 3O22KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2t0CaCO3 CaO + CO2t011232S + O2 t0 SO2 211Vậy các em hãy suy đoán phản ứng chỉ có một chất tham gia tạo ra nhiều chất là loại phản ứng nào? Nêu định nghĩaSo sánh sự giống nhau và khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợpBài tập Củng cố : Nguyên liệu điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm Nguyên liệu điều chế khí oxi trong công nghiệpKhông phải là nguyên liệu điều chế khí oxiCác em đóng sách vở, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, cô phát một số chất, các em hãy suy nghĩ 30 giây, sau đó dán lên cột thích hợp. KMnO4, KClO4 Không khí, H2O Fe3O4, CaCO3 Bài 1: Em hãy đánh dấu chéo vào cột sao cho thích hợp.Các phương trình phản ứng hóa họcPƯ phân hủyPƯ hóa hợp 4P + 5 O2 t0 2P2O5 2H2O đp O2 + 2H22Cu + O2 t0 2CuO2KMnO4 K2MnO4+MnO2 +O2t0t02KClO3 2KCl + O2XXXXXBài tập : Khối lượng kaliclorat cần thiết để điều chế được 48g khí oxi làGiải : 2mol 3mol 1,5 mol - Số mol của 48g khí oxi : - Số mol KClO3 là : - Số gam KClO3 là: 122,5 x 1= 122,5 (g) KClO3t02KClO3 2KCl + 3O2nO2 = = = 1,5 molmO2MO24832nKClO3 = = 1 mol1,5 x 23A. 12g B. 12,25gC. 122,5 gD. 1,225gDăn dò : - Học bài. - BTVN: 2, 3, 5, 6 trang 94 SGK. - Xem trước bài 28.

File đính kèm:

  • pptDieu_che_oxy_Phan_ung_phan_huy.ppt
Bài giảng liên quan