Bài giảng Bài 28 : Không khí – sự cháy (tiết 42)

n Hiện tượng thí nghiệm :

- P cháy ngoài không khí.

- Đưa P vào ống hình trụ , P tiếp tục cháy tạo khói trắng (P2O5 ) tan trong nước.

- Ngọn lửa P tắt (mặc dù P vẫn còn ).

- Nước từ từ dâng lên đến vạch thứ 2.

 -> Nước đã chiếm chỗ oxi có trong ống hình trụ ( 1/5 thể tích ống )

 

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 28 : Không khí – sự cháy (tiết 42), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
P H I K I MP H Â N T ỬP R Ô T O NH Ỗ N H Ợ P N G U Y Ê N T ỬT Ỉ K H Ố I T H Ủ Y N G Â NO X Í TGIẢI Ô CHỮ  BÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42)I.Thành phần không khí: 1) Thí nghiệm : Dụng cụ :-Chậu thủy tinh-Ống thủy tinh có nút đậy ( chia 5 phần bằng nhau từ mặt nước )-Muôi sắt-Đèn cồnHóa chất :-Photpho-NướcCách tiến hành:-Quan sát mực nước trong ống hình trụ lúc đầu (nước ở vạch thứ 1 )-Dùng muỗng sắt lấy lượng P hơi dư -Đốt P trên ngọn lửa đèn cồn-Đưa nhanh muỗng P đang cháy vào ống hình trụ và đậy kín miệng ống bằng nút cao su.Nhận xét hiện tượng và giải thích. BÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42)BÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42)Hiện tượng thí nghiệm :- P cháy ngoài không khí.- Đưa P vào ống hình trụ , P tiếp tục cháy tạo khói trắng (P2O5 ) tan trong nước.- Ngọn lửa P tắt (mặc dù P vẫn còn ).Nước từ từ dâng lên đến vạch thứ 2. -> Nước đã chiếm chỗ oxi có trong ống hình trụ ( 1/5 thể tích ống )I.Thành phần không khí: 1) Thí nghiệm : 2) Kết luận :Không khí là một hỗn hợp khí trong đó :Oxi chiếm 1/5 thể tích ( chính xác hơn là oxi chiếm 21% về thể tích không khí)Phần còn lại hầu hết là khí nitơ ( 78% thể tích không khí )Ngoài ra trong không khí còn có: Hơi nước Khí cacbonic ( 0.03 % thể tích không khí) Khí hiếm : neon (Ne) , agon (Ar) , heli (He)  Khói bụi ... BÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42)1% thể tích không khíBÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42) BCó một chậu đựng đầy nước vôi trong Con kiến ở vị trí A , làm sao để đi sang B với con đường ngắn nhất ?ACa(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O lớp váng mỏngBÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42) Nguyên nhân & tác hại :Khói nhà máyPhương tiện giao thông nhiều Khói bụiI.Thành phần không khí:3) Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễmBÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42)I.Thành phần không khí:3) Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm Nguyên nhân & tác hại :Rác thải bừa bãi -> ảnh hưởng sức khỏeBÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42) Nguyên nhân & tác hại :Cháy rừng , phá rừng -> sinh ra khí CO2 I.Thành phần không khí:3) Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễmBÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42) Nguyên nhân & tác hại : Băng tan Lũ lụtI.Thành phần không khí:3) Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễmBÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42) Biện pháp :-Hạn chế sử dụng nhiên liệu khó phân hủy.-Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây xanh.-Nhà máy cần có phương tiện xử lý rác thải.-Nâng cao ý thức người dân.I.Thành phần không khí:3) Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm Nguyên nhân & tác hại :BÀI 28 : KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiết 42)BÀI TẬP:Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần không khí :a. 21% khí nitơ, 78 % khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm).b. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.c. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.d. 21% khí oxi, 78 % các khí khác, 1% khí nitơ.

File đính kèm:

  • pptKHONG_KHI_SU_CHAY.ppt
Bài giảng liên quan