Bài giảng Bài 32: Phản ứng oxi hoá khử (tiết 10)

Sự khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất.

Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 32: Phản ứng oxi hoá khử (tiết 10), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 32: PHảN ứNG oxi hoá khử	Giáo viên:Trường: THCSNội dungI. Sự khử, chất khử và chất oxi hoá III. Sự khử và sự oxi hoáIV. Phản ứng oxi hoá khửV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá- khửI. Sự khử, chất khử, chất oxi hoáH2 + CuO  H2O + Cu (Xem phim)H2 đã chiếm oxi của CuO  H2 được gọi là chất khử.CuO là chất nhường oxi  CuO được gọi là chất oxi hoá.I. Sự khử, chất khử, chất oxi hoáChất khử là chất chiếm oxi của chất khác.Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác.Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.II. Sự khử và sự oxi hoá H2 + CuO  H2O + Cusự oxi hoá H2sự khử CuOSự khử là quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất.Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác.3. Phản ứng oxi hoá khửPhản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá-khửLà cơ sở của nhiều quy trình công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hoá học.Bài tập: Hãy khoanh tròn các câu trả lời đúng trong những câu sau:a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác.b. Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác.c. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.d. Chất oxi hoá là chất chiếm oxi của chất khác.e. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra sự oxi hóa.g. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra sự khử.h. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau, các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá-khử không? Nếu là phản ứng oxi hoá-khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hoá? Fe2O3 + CO CO2 + FeFe3O4 + H2 H2O + FeCO2 + Mg MgO + CFe2O3 + 3CO 3CO2 + 2FeFe3O4 + 4H2 4H2O + 3FeCO2 + 2Mg 2MgO + CChất khử: CO, H2, MgChất oxi hoá: Fe2O3, Fe3O4, CO2

File đính kèm:

  • pptPhan ung oxi hoa-khu.ppt
Bài giảng liên quan