Bài giảng Bài 32: Phản ứng oxi hóa - Khử (tiết 2)

Em hãy cho biết:

 - Các phản ứng hóa học dưới đây thuộc loại

 phản ứng hóa học nào?

- Đối với phản ứng oxi hóa – khử hãy chỉ rõ

 chất khử, chất oxi hóa,sự khử, sự oxi hóa?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 32: Phản ứng oxi hóa - Khử (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH4/17/2016Giáo Viên: Trần Vũ Phương HàKIỂM TRA BÀI CŨEm hãy nêu tính chất hóa học của hiđro.Viết phương trình hóa học minh họa.Đáp án- Tác dụng với oxi:- Tác dụng với đồng (II) oxit:Tính chất hóa học của hiđro:Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬCuO + H2 Cu + H2OCuO + H2 +OCuH21. SỰ KHỬ. SỰ OXI HÓAa. Sự khửtoto(1)OCuCuO(1)H2CuO + H2 Cu + H2OCuO + H2 +OCuH2b. Sự oxi hóatoto(1)OH2(1)Hãy chỉ ra sự khử, sự oxi hóa trong phản ứng hóa học sau: Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O toBÀI TẬP:H2H2O :Sự oxi hóa H2Fe2O3Fe :Sự khử Fe2O3 Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O toĐáp án2. CHẤT KHỬ VÀ CHẤT OXI HÓACuO + H2 Cu + H2OChất oxi hóaChất khửCuOH2toOOCuH2(1)C + O2 CO2Chất khửChất oxi hóaCtoO22COOBÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓMEm hãy xác định chất khử, chất oxi hóa,sự khử, sự oxi hóa trong phản ứng hóa học sau: PbO + H2 Pb + H2OtoChất oxi hóaChất khửĐáp ánSự khử: PbO PbSự oxi hóa: H2 H2OCuO + H2 Cu + H2OtoChất oxi hóaChất khử3. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ Sự khử CuOSự oxi hóa H2CuOCu :Sự khử CuOH2H2O :Sự oxi hóa H2Bài tậpEm hãy cho biết: - Các phản ứng hóa học dưới đây thuộc loại phản ứng hóa học nào?- Đối với phản ứng oxi hóa – khử hãy chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa,sự khử, sự oxi hóa?a. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2Ob. CaO + H2O Ca(OH)2c. CO2 + 2Mg C + 2MgO(Phản ứng phân hủy)(Phản ứng hóa hợp)(Phản ứng oxi hóa khử)tototoa. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2Otob. CaO + H2O Ca(OH)2toc. CO2 + 2Mg C + 2MgOtoĐáp ánChất oxi hóaChất khửc. CO2 + 2Mg C + 2MgOtoSự oxi hóa MgSự khử CO24. Tầm quan trọng của phản ứng oxi – hoá khử. Sơn, mạ, bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại để ngăn không cho kim loại tiếp xúc với các chất trong môi trường.Hằng năm, thế giới mất đi khoảng 15% lượng gang thép luyện được do kim loại bị ăn mòn.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.2. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.3. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.2Na + Cl2 2NaClSự nhận e (Sự khử) Sự nhường e (Sự oxi hoá)Chất khửChất oxi hóaDặn dò: Học bài. Làm bài tập 1,2,3 SGK trang 113. Xem bài 33. Điều chế khí hiđro - phản ứng thế.

File đính kèm:

  • pptBai-32_Phan-Ung-Oxi-Hoa-Khu.ppt
Bài giảng liên quan