Bài giảng Bài 33: Điều chế hiđô phản ứng thế

Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm (Zn) rồi thoát ra khỏi chất lỏng , Mảnh Zn tan ra .

2.Khi đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí , khí thoát ra không làm than hồng bùng cháy .

3.Khi đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí , khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lữa màu xanh nhạt , đó là khí hiđrô (H2)

4.Cô cạn 1 giọt dung dịch sẽ được chất rắn màu trắng ,đó là kẽm clorua (ZnCl2)

 

ppt25 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 33: Điều chế hiđô phản ứng thế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MÔN HOÁ HỌC Giáo viên thực hiện : Nguyễn Chí Cầu Trường THCS Long Điền Đông A kính chào quý thầy - cô giáo và các em học sinh về dự hội thi giáo án điện tử- §Þnh nghÜa ph¶n øng oxi ho¸ khö ? Kiểm tra bài cũ a. Fe2O3 +3CO  2 Fe + 3 CO2 Sự khử Fe2O3Sự oxi hoá COb. CuO + H2  Cu + H2O Sự oxi hoá H2Sự khử CuOc. CaCO3  CO2  + CaOtoto- Trong các phản ứng hoá học sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử ? Đâu là sự khử ? Đâu là sự oxi hoá ? BÀI 33: ĐIỀU CHẾ HIĐÔPHẢN ỨNG THẾ I. Điều chế khí hiđrô 1. Trong phòng thí nghiệm a. Nguyên liệu :Axit: HCl hay H2SO4 loãngKim loại : Zn, Fe, Al, Mgb. Nguyên tắc : Nguyên liệu để điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm ? Nguyên tắc điều chế khí hiđro ?Kim loaị + axit  Muối + H2 ĐIỀU CHẾ HIĐRÔ PHẢN ỨNG THẾ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Bước 1: Cho dung dịch HCl tiếp xúc với kẽm .Bước 2: Đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí . Bước 3 : Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí .Bước 4 : Cô cạn dung dịch trong ống nghiệm .GIỚI THIỆU Dông cô – Ho¸ chÊt TRONG THÍ NGHIỆM Giá thí nghiệm ống nghiệm Đèn cồn Kẹp thí nghiệm ống dẫn khí Diêm thống nhất Chậu thuỷ tinh Công tơ hút Tấm kính dung dịch HClKẽm (Zn)GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TRƯỚC THEO CÁC BƯỚC ĐÃ ĐƯA RA Bước 1 :Cho 2-3 ml dd axitclohiđrit vào ống nghiệm chứa 2-3 hạt kẽm dung dịch HClKẽm Bước 2 : Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua (chờ khoảng 1 phút )đưa que đóm có tàn đỏ vào ống dẫn khí nhận xét .Bước 3 : Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí quan sát hiện tượng ?Bước 4 : Nhỏ 1 giọt dung dịch lên tấm kính và cô cạn Cô cạn một giọt dung dịch sẽ được chất rắn màu trắng , đó là kẽm cloruaZnCl2Các nhóm tiến hành thí nghiệm và rút ra kết luận Giáo viên nhận xét hiện tượng thí nghiệmCó các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm (Zn) rồi thoát ra khỏi chất lỏng , Mảnh Zn tan ra .2.Khi đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí , khí thoát ra không làm than hồng bùng cháy .3.Khi đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí , khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lữa màu xanh nhạt , đó là khí hiđrô (H2)4.Cô cạn 1 giọt dung dịch sẽ được chất rắn màu trắng ,đó là kẽm clorua (ZnCl2)Yêu cầu viết phương trình phản ứng hóa học minh họa Zn(r) + 2HCl(dd) ZnCl2(dd) + H2(k)BÀI TẬP 1 Câu 1 lập phương phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các trường hợp sau :Magie + dung dịch HClb) Nhôm + dung dịch HClc) Nhôm + dung dịch H2SO4 loãng .a) Mg + HCl  MgCl2 + H2b) Al + HCl  AlCl3 + H2c) Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2Đáp án: 26232332 Zn(r) + 2HCl(dd) ZnCl2(dd) + H2(k)I / Điều chế hiđrô 1. Trong phòng thí nghiệm BÀI 33 ĐIỀU CHẾ HIĐRÔ – PHẢN ỨNG THẾ Điều chế hiđrô từ phản ứng giữa kẽm và axit clohiđric Ta có phương trình phản ứng sau Bình Kíp hoàn chỉnh 3512CHO HS QUAN SÁT ( HÌNH VẼ ) BÌNH KÍP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 1. Phểu lớn 2. Bình thắt cổ bồng 3 .Lổ dùng lắp kẹp mo 4. Lổ dưới để tháo chất lỏng 5. Khoá kẹp mo (1)(3)(4)(2)(5)Bình kíp đơn giản- Đọc thêm -Trong phòng thí nghiệm hoá học người ta thường sử dụng bình kíp để điều chế khí hiđrôTa có thể tạo bình kíp đơn giản khi điều chế hiđrô (H2) , cho dung dịch axit vào lọ thuỷ tinh sao cho dung dịch axít ngập các viên kẽm trong ống nghiệm mở kẹp Mo, khí hiđrô được tạo thành sẽ đi ra theo ống cao su . Muốn cho phản ứng ngừng lại ta rút ống nghiệm lên cao hơn dung dịch axit đựng trong lọ hoặc đóng kẹp Mo Vậy việc sử dụng bình kíp có lợi ích gì ? Khí Hiđrô được thu bằng cách nào trong phòng thí nghiệm ?Đẩy nướcĐẩy không khí Cách thu khí hiđrô giống và khác cách thu khí oxi như thế nào ? Vì sao?CHO HS QUAN SÁT 2 HÌNH VẼ I/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRÔ 1/ Trong phòng thí nghiệm a.Nguyên liệu Axit: HCl hay H2SO4 loãng .- Kim loaị : Zn, Fe, Al, Mgb. Nguyên liệu Kim loaị + axit  Muối + H2 c. Phương trình phản ứng Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2	- Đẩy nước 	- Đẩy không khí d. Cách thu: 	 Có 2 cách I/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRÔ .1. Trong phòng thí nghiệm 2. Trong công nghiệp Ng­êi ta ®iÒu chÕ Hi®ro trong c«ng nghiÖp b»ng c¸ch nµo ?Từ khí thiên nhiên, khí dầu mỏ Bằng cách điện phân nước Bằng lò than O2H2Điều chế Hiđrô Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H22Hãy nhận xét thành phần các chất trước và sau phản ứng HZnHClClHZnHClClNguyên tử của nguyên tố kẽm (Zn) đã thay thế nguyên tử của nguyên tố nào trong hợp chất axit ? Nguyên tử của nguyên tố Zn thay thế nguyên tử của nguyên tố Hiđrô (H2) trong hợp chất axit  Phản ứng đó là phản ứng thế Vd: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 Vậy phản ứng thế là gì .II. Phản ứng thế Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa và tong đó của đơn chất nguyên tử của một khác trong hợp chất đơn chất hợp chất nguyên tử thay thế nguyên tố Trong các phản ứng sau nguyên tố Zn, Fe, Al đã thay thế nguyên tử nào của hợp chất ? a) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 b) 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2 Fec) Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 t0 Mg + O2  MgO22 KMnO4 K2MnO4+ MnO2+ O2 to2to Fe + CuCl2 FeCl2+ CuPhương trình hoá học Các loại phản ứng Hoá hợp Oxi hoá khử Phân huỷ Thế Bài tập 2 / 117 lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?Trò chơi ô chữ OXITBAZ¥OXIHOANÔTHÊKHƯAXITĐIÊNPHÂNCuO thuộc loại hợp chất gì ?Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất gì? Hỗn hợp hiđrô và oxi có đặc điểm gì khi cháy ?Phản ứng điều chế hiđrô trong phòng thí nghiệm thuộc loại phản ứng nào ?Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là gì ?Từ nước làm cách nào điều chế được hiđrô?Một nguyên liệu điều chế hiđrô trong phòng thí nghiệm ?12345678Vậy ô chữ từ chìa khóa hôm nay là chữ gì ?Vậy bình kíp dùng để làm gì ?Bình kíp I/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRÔ 1/ Trong phòng thí nghiệm a. Nguyên liệu Axit: HCl hay H2SO4 loãng .- Kim loaị : Zn, Fe, Al, Mgb. Nguyên liệu - Kim loaị + axit  Muối + H2 c. Phương trình phản ứng - Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2	- Đẩy nước 	- Đẩy không khí Có 2 cách II. PHẢN ỨNG THẾ 2 / Trong công nghiệpBài 33 ĐIỀU CHẾ HIĐRÔ PHẢN ỨNG THẾ Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất d. Cách thu * Học bài điều chế hiđrô – phản ứng thế * Làm BT 1,3,4/117 * Ôn tập kiến thức chuẩn bị luyện tập 6 * Xem trước bài tập trong luyện bài luyện tập 6 . Dặn dòBài học đến đây là hếtxin mời quý thầy cô và các em nghỉ Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em.

File đính kèm:

  • pptdieu_che_hydro_phan_ung_the.ppt
Bài giảng liên quan