Bài giảng Bài 33: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế (tiết 12)

Trong phòng thí nghiệm hóa học người ta còn dùng bình kíp để điều chế khí hidro.

Có thể tự chế tạo bình kíp đơn giản : Khi cần điều chế H2 ,cho dung dich axit vào lọ thủy tinh sao cho dung dịch axit vừa ngập các viên kẽm đặt trong ống nghiệm. Mở kẹp Mo, khí H2 được tạo thành sẽ thoát ra theo ống dẫn khí. Muốn cho phản ứng ngừng lại, ta khóa kẹp Mo.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 33: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế (tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên : NGUYỄN THỊ CẨM VÂNHÓA HỌC 8GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎIBÀI GIẢNG HÓA HỌC 8Giáo viên : Hoàng Ánh Hồng Bµi 33: §iÒu chÕ khÝ Hi®roPh¶n øng thÕ Các bước tiến hànhHiện tượng1- Cho 2-3 viên kẽm Zn vào ống nghiệm và rót 2-3 ml dung dịch axit clohiđric HCl vào. 2- Đậy ống nghiệm có nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua (chờ khoảng 1 phút), đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí. 3- Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm rồi thoát ra khỏi chất lỏng, mảnh kẽm tan dần.Khí thoát ra không làm cho than hồng bùng cháy.Khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa xanh nhạtPHIẾU HỌC TẬPĐó là khí Hidro-Em cã biÕt-Trong phòng thí nghiệm hóa học người ta còn dùng bình kíp để điều chế khí hidro.Có thể tự chế tạo bình kíp đơn giản : Khi cần điều chế H2 ,cho dung dich axit vào lọ thủy tinh sao cho dung dịch axit vừa ngập các viên kẽm đặt trong ống nghiệm. Mở kẹp Mo, khí H2 được tạo thành sẽ thoát ra theo ống dẫn khí. Muốn cho phản ứng ngừng lại, ta khóa kẹp Mo. Bình kípBình kíp ñơn giản Baøi taäp : Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết loại phản ứng?a. Mg + H2SO4 MgSO4 + H2b. KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2c. Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu.to d. P + O2 P2O5t0CRIKẾLOỨMLKHÔNÍORĐKHNOGHIGẠIĐTHIKHHÍIPIXCANĐẨYTẢHTỪ KHÓATrong phòng thí nghiệm để có khí Hiđro người ta cho loại chất này tác dụng với axit? Loại phản ứng xảy ra giữa đơn chất và hợp chất trong đó các nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất?Tên một loại axit thường dùng để điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm?Một trong các cách thu khí Hiđro? * Häc bµi ®iÒu chÕ Hidro- ph¶n øng thÕ * Lµm BT 1,3,4,5 tr/117 * ¤n tËp kiÕn thøc cÇn nhí trong bµi luyÖn tËp 6/ sgk118 * Xem tr­íc bµi tËp trong bµi luyÖn tËp 6.DÆn dß:

File đính kèm:

  • pptdieu_che_khi_hidro_phan_ung_the_thao_giang.ppt
Bài giảng liên quan