Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 51)

III. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước:

Kết luận: Nước giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh vật và trong sản xuất.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 51), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ:Hãy trình bày thành phần hóa học của nước?Viết PTHH điện phân nước và tổng hợp nước.Bài 36: NƯỚC II. Tính chất của nước:1. Tính chất vật lí:Hãy quan sát cốc nước, đọc thông tin SGK cho biết tính chất vật lí của nước?Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100oC, hóa rắn ở 0oC.Nước hòa tan được nhiều chất: rắn, lỏng, khí.Bài 36: NƯỚC2. Tính chất hóa học:II. Tính chất của nước:a. Tác dụng với kim loại:Kết luận: Nước tác dụng được với một số kim loại (như: Na, K, Ba, Ca) tạo thành dung dịch bazơ và khí hiđro.VD: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2	 2K + 2H2O  2KOH + H2Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng quan sát được? Từ đó rút ra kết luận.Bài 36: NƯỚC2. Tính chất hóa học:II. Tính chất của nước:b. Tác dụng với oxit bazơ:Kết luận: Nước tác dụng được với một số oxit bazơ (như: Na2O, K2O, BaO, CaO) tạo thành dung dịch bazơ.Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh.VD: CaO + H2O  Ca(OH)2 	 K2O + H2O  2KOH Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng quan sát được? Từ đó rút ra kết luận.Bài 36: NƯỚC2. Tính chất hóa học:II. Tính chất của nước:c. Tác dụng với oxit axit:Kết luận: Nước tác dụng được với oxit axit tạo thành dung dịch axit.Dung dịch axit làm quì tím hóa đỏ.VD: P2O5 + 3H2O  2H3PO4 	 SO3 + H2O  H2SO4 Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng quan sát được? Từ đó rút ra kết luận.Bài 36: NƯỚCIII. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước:Dựa vào kiến thức đã học và liên hệ thực tế hãy nêu vai trò của nước đối với đời sống con người và sản xuất?Kết luận: Nước giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh vật và trong sản xuất.Các em hãy quan sát các hình ảnh sau:Bài 36: NƯỚCIII. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước:Kết luận: Nước giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống sinh vật và trong sản xuất.- Nguồn nước ngọt hiên nay bị suy giãm và ô nhiễm nghiêm trọng. Do đó chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước.- Không xả rác xuống sông ngòi, kênh rạch, ...Một số biện pháp bảo vệ nguồn nước:- Phải xử lý nước thải trước khi xả vào cống, sông hồ, kênh rạch, ...- Tránh sử dụng thuốc trừ sâu dư thừa, không rõ nguồn gốc.- Nhà vệ sinh, chuồng trại nuôi gia súc phải xây hệ thống xử lý như hầm biogas. - Trồng nhiều cây xanh để bảo vệ nguồn nước ngầm.

File đính kèm:

  • pptNuoc_tiet_2.ppt
Bài giảng liên quan