Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 54)

Thí nghiệm và quan sát hiện tượng trả lời phiếu học tập 2:

Có hơi nước bốc lên, Canxi oxit rắn chuyển thành nhão, phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Dung dịch thu được làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu và làm quỳ tím chuyển sang màu

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 54), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Liêng Sron CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔKiểm tra bài cũ2/ Dùng các từ và cụm từ thích hợp, điền vào chỗ trống các câu sau :Nước là hợp chất tạo bởi hai __________________ là _________ và _________ . * Theo tỉ lệ thể tích là ____________ khí hiđro và __________ khí oxi .* Theo tỉ lệ khối lượng là ____________ hiđro và __________ oxi .* Ứng với ____ nguyên tử hiđro có ____nguyên tử oxi .* Công thức hóa học của nước : __________nguyên tố hóa họchiđrooxihai phầnmột phần1 phần8 phần21H2OChúng đã hóa hợp với nhau :1/ Viết PT tổng hợp nước và PT phân hủy nước ?Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất :Bài 36: NƯỚC (t2)Các em hãy quan sát 1 cốc nước dựa vào những hiểu biết đã học về nước ở môn vật lí và địa lí cho biết tính chất vật lý của nước ?II . Tính chất của nước : 1. Tính chất vật lý :Bài 36: NƯỚC (t2)Thí nghiệm và quan sát hiện tượng trả lời phiếu học tập 1: (1 phút)Hiện tượng : Dung dịch thu được làm quỳ tím chuyển sang màuXanhNa nóng chảy tan dần, chuyển động nhanh trên mặt nước và có khí bay lên.Khí bay lên là khí nhẹ nhất trong các khí và cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh. Vậy đó là khí nào?Kết luận:........................Nước tác dụng với Natri ở nhiệt độ thườngPhương trình phản ứng hóa học : Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào?NaH2O+H_OHNa+Na+H_OHH2+Ngoài Na nước còn có thể tác dụng với những kim loại nào khác nữa ?  Kết luận ?Nước có thể tác dụng được với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Na, K, CaPhản ứng thếThí nghiệm và quan sát hiện tượng trả lời phiếu học tập 2: (1 phút)Thí nghiệm và quan sát hiện tượng trả lời phiếu học tập 2:Hiện tượng : Dung dịch thu được làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu  và làm quỳ tím chuyển sang màuXanhCó hơi nước bốc lên, Canxi oxit rắn chuyển thành nhão, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. HồngLà BazoThí nghiệm và quan sát hiện tượng trả lời phiếu học tập 2:Thí nghiệm và quan sát hiện tượng trả lời phiếu học tập 3:Hiện tượng : Dung dịch thu được làm quỳ tím chuyển sang màuĐỏCó hơi nước bốc lên, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Là AxitBài Tập củng cốOxit axit, Oxit bazo, Axit, bazo, Đỏ, xanh, Kim loại (1 phút)Nước tác dụng được với một số .. ở nhiệt độ thường và một số .. tạo bazo; tác dụng với một số  tạo axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành  Dung dịch bazo làm đổi màu quỳ tím thành Kim loạiOxit bazoOxit axitĐỏXanhHoàn thành các phương trình hóa học sau:1/ K + H2O -----> ? + ?2/ Na2O + H2O ----> ?3/ SO2 + H2O ----> ?VÒ nhµViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ cho c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña n­íc.Lµm bµi tËp 4, 5, 6 . 36.1; 36.3 (SBT)Nghiªn cøu tr­íc bµi: “Axit – Baz¬ - Muèi”.Ch©n thµnh c¶m ¬n 

File đính kèm:

  • pptNuoc tiet 2.ppt
Bài giảng liên quan