Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 6)

? Mô tả hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dòng điện?

Có bọt khí xuất hiện ở cả 2 cực, mực nước trong 2 ống bị đẩy xuống

? Nhận xét tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 sinh ra?

Thể tích khí hiđro bằng hai lần thể tích khí oxi V : V = 2 : 1

? Viết PTHH điện phân Nước ?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 6), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1.2.3.4. Phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới? Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là . ? Phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu? Chất chiếm oxi của chất khác gọi là ?PHANHUYSUOXIHOAHOAHOPCHATKHUChủ đề: Ở đâu có hợp chất này thì ở đó có sự sống.Bài 36Bài 36 : NƯỚC 1/ Sự phân hủy nước:I/ Thành phần hóa học của nước:Nước pha dd H2SO4 5%I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC:1. Sự phân hủy nước:-+H2O2??Thể tích khí hiđro bằng hai lần thể tích khí oxi V : V = 2 : 1? Nhận xét tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 sinh ra?H2O (l) → H2 (k) + O2 (k)đp22BÌNH ĐIỆN PHÂN? Viết PTHH điện phân Nước ?? Mô tả hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dòng điện?Có bọt khí xuất hiện ở cả 2 cực, mực nước trong 2 ống bị đẩy xuốngH2O2Bài 36 : NƯỚC I/ Thành phần hóa học của nước:1/ Sự phân hủy nước:2/ Sự tổng hợp nước:Tiết 54 - 12341234O2H2+-H2 (k) + O2 (k) → H2O (l)2 to?O22 1Bài tập 1: Tính vH2 và vO2 (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 gam H2O ? – Số mol nước tạo thành: 2H2 + O2 2H2O tonH2O = = – Phương trình hoá học: = 0,1 (mol)0,1 mol 0,05 mol 0,1 mol – Thể tích khí hidro và thể tích của khí oxi cần dùng (đktc): vH2 = n . 22,4= 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)vO2 = n . 22,4= 0,05 . 22,4 = 1,12 (l)Bài tập 2: Tính m H2O ở trạng thái lỏng thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 (l) H2 + O2 (ở đktc) ? – Số mol của H2: 2H2 + O2 2H2O tonH2 = = – Phương trình hoá học: = 5 (mol)5 mol 5 mol – Khối lượng của H2O ở trạng thái lỏng thu được: mH2O = n . M= 5 . 18 = z (g)

File đính kèm:

  • pptBai_36_Nuoc_tiet_1.ppt
Bài giảng liên quan