Bài giảng Bài 36 - Tiết 55: Nước (tiết 4)

b. Tác dụng với một số oxit bazơ

Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh là loại hợp chất gì ? CTHH của hợp chất nói trên là gì ?

ppt26 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 36 - Tiết 55: Nước (tiết 4), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THCS Long Thaứnh BaộcBAỉI GIAÛNG ẹIEÄN TệÛMoõn: Hoựa hoùc 8Kiểm tra mieọng:1.Bằng những phương phỏp nào cú thể chứng minh được thành phần định tớnh và định lượng của nước? Viết cỏc phương trỡnh húa học xảy ra?	2. Chúng ta kết luận được điều gì sau khi phân tích nước và tổng hợp nước ?Nước có tính chất như thế nào ? Vai trò của nước đối với đời sống, sản xuất ra sao ? Bảo vệ nguồn tài nguyên nước bằng cách nào ?Tieỏt CT: 55 NệễÙC (tieỏp theo)Bài 36II. Tính chất của nước.1. Tính chất vật lớ.2.Tính chất hoá học. a. Tác dụng với kim loại:II. Tính chất của nước. 1. Tính chất vật lớ .Hợp chất tạo thành trong nước làm quỳ tím hóa xanh là bazơ. Các em hãy lập CTHH của hợp chất đó ? Na + H20 NaOH + H2222Nước + một số kim loại bazơ + hiđroPhản ứng hóa học giữa Natri và Nước thuộc loại phản ứng gì ? Vì sao? Phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?Ngoài Natri, nước còn có thể tác dụng với những kim loại nào nữa ?Kết luận: ở nhiệt độ thường, nước có thể tác dụng với một số kim loại như: K, Na, Ca, Ba Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh là loại hợp chất gì ? CTHH của hợp chất nói trên là gì ? b. Tác dụng với một số oxit bazơCaO + H2O Ca(OH)2 Kết luận: Nước hoá hợp với Na2O, K2O, BaO, CaO  Tạo ra NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hóa hợp với nước thuộc loại bazơ. Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh. c. Tác dụng với một số oxit axit. P2O5 + H2O SO3 + H2O Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch axit. Vậy sản phẩmcủa phản ứng trên là axit. P2O5 + H2O H3PO4 32- Nước còn hóa hợp với nhiều oxit axit khácnhư:SO2, SO3, N2O5tạo ra axit tương ứng.- Hợp chất tạo ra do nước hoá hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. III. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước. Thảo luận nhómNhóm 1: Đưa ra dẫn chứng về vai trò của nước trongđời sống và sản xuấtNhóm 2: Theo em những nguyên nhân của sự ô nhiễm nguồn nướclà do đâu ?Nhóm 3: Nêu biện pháp khắc phụcnhững nguyên nhân gây ô nhiễmnguồn nước.1, Vai trò của nước trong đời sống, sản xuất:- Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống.- Nước tham ra vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể sinh vật.- Nước cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thuỷ điện 2. Biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước:- Không vứt rác thải xuống sông, hồ, kênh, rạch- Phải xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trước khi cho chảy vào môi trường tự nhiên. Bài tập Bài 1.Chọn PTHH đúng: A. Na2O + H2O NaOHB. 2K + 2H2O 2KOH + H2 C. CaO + 2H2O Ca(OH)2D. SO2 + H2O H2SO4Bạn đúng Bạn sai Bài 2Hoàn thành PTHH khi cho nước lần lượt tác dụng với K, Na2O, SO3, BaO.Đáp án: 2K + 2H2O 2KOH + H2Na2O + H2O 2NaOH SO3 + H2O H2SO4BaO + H2O Ba(OH)2Bài giải+ nNaOH = 16:(23+16+1) = 0,4(mol)+PTHH: Na2O + H2O 2 NaOH + Theo PTHH: Cứ 1 mol Na2O tạo ra 2 mol NaOH Vậy x mol Na2O tạo ra 0,4 mol NaOH  x = nNa2O = (0,4 x 1) : 2 = 0,2 (mol)Để có một dung dịch chứa 16g NaOH, cần phải lấy bao nhiêu mol Na2O cho tác dụng với H2O ?Bài 3Về nhà: - Học thuộc bài. + Làm BT 1, 5, 6 /125 SGK .- Chuẩn bị bài: “Axit- Bazơ- Muối” + Ôn lại khái niệm, cách gọi tên, phân loại oxit. + Xem cỏch gọi tờn, phõn loại axit, bazơ.

File đính kèm:

  • pptTiet 55- Nuoc (tiet 2).ppt
Bài giảng liên quan