Bài giảng Bài 37: Axit – bazơ – muối (tiết 23)

Bài tập 2 : Gọi tên các muối có công thức hoá học sau:

 Canxi sunfat

 Natri hiđrocacbonat

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 37: Axit – bazơ – muối (tiết 23), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
10MễN HểA HỌC LỚP 8A1 Nhiệt liệt chào mừng cỏc thầy cụ giỏo đến thăm lớp dự giờ Bài 37: AXIT – BAZƠ – MUỐI (Tiết 2)Canxi cacbonat CaCO3 Natri clorua NaClNhúm hợp chất nào dưới đõy là nhúm hợp chất muối?A. CaO, CuSO4, NaCl; B. KOH, K2CO3, Ca3(PO4)2; C. KNO3, FeSO4, CaCO3; D. H2SO3, N2O5, MgCl2.NaOHClHNaClBazơAxitMuối Hóy tỡm đặc điểm giống nhau trong thành phần phõn tử của hợp chất muối với phõn tử: + Hợp chất Bazơ + Hợp chất Axit Bài tập 1: Hóy lập cụng thức húa học của muối tạo bởi kim loại và gốc axit trong bảng sau:STTKim loạiGốc axitCTHH của muối1Ca (II)= SO42Fe (III)– Cl3K (I)– HSO44Na (I)≡ PO4 CaSO4FeCl3Na3PO4KHSO4 1. CaSO4 2. NaHCO3 3. KH2PO4 4. Fe(NO3)35. NaClNaClKH2PO4 Natri clorua Natri hiđrocacbonat Canxi sunfat Kali đihiđrophotphatBài tập 2 : Gọi tên các muối có công thức hoá học sau: Fe(NO3)3 Saột (III) nitratCaSO4(Muoỏi aờn)NaHCO3 1. CaSO4 2. NaHCO3 3. KH2PO4 4. Fe(NO3)35. NaClNaClKH2PO4 Natri clorua Natri hiđrocacbonat Canxi sunfat Kali đihiđrophotphat Fe(NO3)3 Saột (III) nitratCaSO4(Muoỏi aờn)NaHCO3 1. Dựa vào thành phần, muối cú thể chia làm mấy loại? 2. Em hóy phõn loại những muối dưới đõy: Muối trung hoàMuối axitMuối axit: là muối mà trong gốc axit cũn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại. VD: NaHCO3, KH2PO4, Muối trung hũa: là muối mà trong gốc axit không cũn nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. VD: Na2SO4, CaCO3, CTHHTên gọiAxitBazơMuốiTrung hũaMuốiAxitH3PO4Zn(OH)2Al2(SO4)3Na2HPO4Fe(OH)3Axit photphoricKẽm hiđroxitNhụm sunfat Natri hiđrophotphatSắt (III) hiđroxit Baứi taọp 3: Em hãy goùi teõn vaứ phân loại các chất sau:xxxxxHửụựng daón veà nhaứ* Học bài theo vở ghi và SGK* Làm bài tập: 6c/130 sgk * Chuẩn bị bài luyeọn taọp 7: + Ôn lại thành phần, tính chất của nước và kiến thức về các loại hợp chất vô cơ+ Soaùn phaàn I vaứ laứm baứi taọp phaàn IIKính chúc quý thõ̀y cụChỳc cỏc em học sinh luụn học giỏi!

File đính kèm:

  • pptBAI_37_AXIT_BAZO_MUOI_Tiet_2.ppt
Bài giảng liên quan