Bài giảng Bài 38: Bài luyện tập 7 (tiếp theo)

c) Hoạt động nhóm:Hãy viết phương trình hóa học xảy ra giữa nước với:

 - K, Ba .

 - Na2O, CaO

- P2O5, SO2

- Đọc tên sản phẩm tạo thành . Từ đó rút ra tính chất hóa học của nước.

 Phương trình hóa học xảy ra:

 +) 2 H2O + 2 K  2KOH + H2

 2H2O + Ba  Ba(OH)2 + H2

 +) H2O + Na2O  2NaOH

 H2O + CaO  Ca(OH)2

 +) 3H2O + P2O5  2H3PO4

 H2O + SO2  H2SO3

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 38: Bài luyện tập 7 (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HOÁ HỌC 8GIÁO VIÊN:HÀ THỊ HUYỀN TRANGCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAYI- KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:Bài 38. BÀI LUYỆN TẬP 7a) Dựa vào CTHH của nước hãy cho biết:- Nước do nguyên tố hóa học nào tạo nên?-Tỉ lệ khối lượng và thể tích giữa nguyên tố H và O là bao nhiêu?a) Thành phần của nước:I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:Bài 38. BÀI LUYỆN TẬP 7a) Thành phần của nước:b) Tính chất của nước.b )Nước có những tính chất vật lí nào ?I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:Bài 38. BÀI LUYỆN TẬP 7a) Thành phần của nước:b) Tính chất của nước. Phương trình hóa học xảy ra: +) 2 H2O + 2 K  2KOH + H2 2H2O + Ba  Ba(OH)2 + H2 +) H2O + Na2O  2NaOH H2O + CaO  Ca(OH)2 +) 3H2O + P2O5  2H3PO4 H2O + SO2  H2SO3 c) Hoạt động nhóm:Hãy viết phương trình hóa học xảy ra giữa nước với: - K, Ba . - Na2O, CaO- P2O5, SO2- Đọc tên sản phẩm tạo thành . Từ đó rút ra tính chất hóa học của nước.I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:Bài 38. BÀI LUYỆN TẬP 7a) Thành phần của nước:b) Tính chất của nước.I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:a) Thành phần của nước:b) Tính chất hóa học của nước.II. LUYỆN TẬP: Bài 38: BÀI LUYỆN TẬP 7 Bài tập1 : Tương tự như natri, các kim loại kali (K ) và canxi ( Ca ) cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro.a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.b) Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào?Giảia) 2K + 2H2O → 2KOH + H2Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2b) Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng thế .Bài tập 1 / SGK / Tr.131I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:a) Thành phần của nước:b) Tính chất của nước.II. LUYỆN TẬP: Bài 38: BÀI LUYỆN TẬP 7Bài tập 1 / SGK / Tr.131Bài tập 4 / SGK / Tr.132Bài tập 4 : Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit đó. Giải Đặt công thức phân tử của oxit là AxOy Khối lượng A trong 1 mol oxit là : Khối lượng O trong 1 mol oxit là : 160 – 112 = 48 (g) Số nguyên tử O trong 1 phân tử oxit là : 48 : 16 = 3 (nguyên tử) → y = 3 → hóa trị của A là III → x = 2 Ta có : M = MA .2 + 16.3 = 160 AxOy→ MA = 56 → A là Fe Vậy CTHH của oxit là : Fe2O3 : Sắt (III) oxitTóm tắt:Gọi CTHH của oxit là AxOyTên oxit?Hướng dẫnBước 1 : Đặt công thức phân tửAxOy Bước 2 : Xác định khối lượng kim loại trong 1 mol oxitBước 3 : Xác định khối lượng oxi trong 1 mol oxitmO = y. 16 = M - mA Tóm tắt:Gọi CTHH của oxit là AxOyTên oxit?Bước 4 : Từ khối lượng của oxi → số nguyên tử oxi ,từ B2 biện luận x → kim loạiI. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Thành phần và tính chất của nước:a) Thành phần của nước:b) Tính chất của nước.II. LUYỆN TẬP: Bài 38: BÀI LUYỆN TẬP 7Bài tập 1 / SGK / Tr.131Bài tập 4 / SGK / Tr.132Bài tập :Bài tập : Cho 9,2g natri vào nước.a ) Viết phương trình hóa học xảy rab) Tính thể tích khí thoát ra ? ( ở đktc )c ) Tính khối lượng của hợp chất bazơ được tạo thành ? Tóm tắt : Biết: m = 9,2 (g) Na 	a ) Viết PTHHb) Tính : V = ? (ở đktc ) khíc) m = ? bazơ Tóm tắt : Biết: m = 9,2 (g)	 NaHướng dẫna ) Viết PTHHb) Tính : V = ? (ở đktc ) khíc) m = ? bazơ GiảiSố mol Na là :a ) PTHH : 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 2 2 1 ( mol ) 0,4 0,4 0,2 ( mo )b ) Thể tích khí H tạo thành (ở đktc) là : 0,2 . 22,4 = 4,48 ( lít)c) Khối lượng của NaOH tạo thành là : 0,4 . 40 = 1,6 ( gam ) Bước 1 : Từ dữ kiện đề bài , xác định số mol chất đã biết .Bước 2 : Viết PTHHBước 3 : Từ tỉ lệ số mol trên phương trình suy ra số mol các chất cần tìm .Bước 4 : Tính toán theo yêu cầu đề bài. Phản ứng thế Điện phân Nước Hợp chất Phản ứng giữa Na với H2O là loại phản ứng gì ?Để phân hủy nước , người ta sử dụng phương pháp gì?Nước tinh khiết ( nước cất ) là đơn chất hay hợp chất ? H2 O là CTHH của chất nào ?1234Trò chơi DẶN DÒ 	 - Chuẩn bị kiến thức phần axit - bazơ - muối - Làm các bài tập: 2, 3, 5 / SGK/132Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đã về dự và động viên cho bài giảng.Giờ học kết thúc

File đính kèm:

  • pptBai_38_Bai_luyen_tap_7.ppt
Bài giảng liên quan