Bài giảng Bài 38: Luyện tập 7

Lập PTHH của những phản ứng có sơ đồ sau:

 a) K + H2O ----> KOH + H2

 b) H2+Cl2 -----> HCl

 c) Al + HCl ----> AlCl3 + H2

 d) SO3 + H2O ---> H2SO4

 e) CaO + H2O ---> Ca(OH)2

 g) CO2 + Ca(OH)2-----> Ca(HCO3)2

 

 

 

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 38: Luyện tập 7, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
           CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHBài tập 1Điền vào chỗ trống ( ......) trong các câu sau:- Nước là ........ tạo bởi hai nguyên tố là H và O- Tỉ lệ khối lượng giữa H và O là.......- Tỉ lệ về thể tích là..........khí hiđrô và một phần khí............- CTHH của nước là.........Bài tập 1- Nước là tạo bởi hai nguyên tố là H và O- Tỉ lệ khối lượng giữa H và O là Tỉ lệ về thể tích là khí hiđro và một phần khí CTHH của nước là hợp chất1:8hai phầnoxiH2OBài tập 2Lập PTHH của những phản ứng có sơ đồ sau: a) K + H2O ----> KOH + H2 b) H2+Cl2 -----> HCl c) Al + HCl ----> AlCl3 + H2 d) SO3 + H2O ---> H2SO4 e) CaO + H2O ---> Ca(OH)2 g) CO2 + Ca(OH)2-----> Ca(HCO3)2 oxitAxitBaz¬MuèiOxitBaz¬BaOMgOSO3CO2Oxit axitAxitcã oxiH3PO4H2SO4Axit kh«ngcã oxiH2S HClBaz¬ tan Ca(OH)2NaOHBaz¬kh«ng tanAl(OH)3Cu(OH)2Muèi axitMuèi trung hoµNaHCO3NaHSO4NaClNa2SO4C¸c hîp chÊt v« c¬Bài tập 4Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau: MgO, Na2O, P2O5.Tóm tắt	m = 6,5 ( g) Zn m ZnCl2 = ? Chất nào còn dư? mchất dư = ? Phương pháp giảiBµi tËp 5:B1: Xử lí số liệu Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch có chứa 21,9 gam HCla.Tính khối lượng muối ZnCl2 thu được?b. Chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam?	m = 21,9 ( g) HClB2: Lập PTHHB3: Xét tỉ lệ số mol để xác định chất phản ứng hết, chất còn dư.B4: Tính toán theo yêu cầu đề bài ( theo lượng chất hết)Bài học của chúng ta đến đây là kết thúcCám ơn quý thầy cô và các em học sinh

File đính kèm:

  • pptBai_38_Bai_luyen_tap_7.ppt