Bài giảng Bài 4: Nguyên tử (tiết 14)

- Năm 1918, khi bắn phá Hạt nhân nguyên tử Nitơ bằng hạt , Rutherford đã phát hiện ra hạt Proton (p) mang diện tích (+), có khối lượng >> hạt (e).

- Năm 1932, khi bắn phá Hạt nhân nguyên tử Beri bằng hạt , Chadwick đã phát hiện ra hạt Nơtron (n) không mang diện tích, có khối lương xấp xỉ hạt (p).

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 4: Nguyên tử (tiết 14), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 4: Nguyên TửGiỏo viờn: Nguyễn Đỡnh Tiến.Trường THCS Lý Thường Kiệt.KIỂM TRA BÀI CŨ1/ Chất cú ở đõu ? Chất cú ở khắp nơi, ở đõu cú vật thể là ở đú cú chất.2/ Hãy chỉ ra đâu là vật thể, là chất (những từ in nghiêng) trong các câu sau:a/ Cơ thể người có 63 đến 68% về khối lượng là nước.b/ Than chì là chất dùng làm lõi bút chì.c/ Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo.d/ Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su, Chất a/ Nước	b/ Than chỡc/ Đồng, chất dẻod/ Sắt, nhụm, cao suVật thểa/ Cơ thể ngườib/ Bỳt chỡc/ Dõy điệnd/ Xe đạpNGUYấN TỬBài 4Ta biết mọi vật thể tự nhiờn cũng như nhõn tạo đều được tạo ra từ chất này hay chất khỏc . Thế cũn cỏc chất được tạo ra từ đõu? Cõu hỏi đú được đặt ra từ cỏch đõy mấy nghỡn năm. Ngày nay, khoa học đó cú cõu trả lời rừ ràng và cỏc em sẽ biết được trong bài học này .Cú hàng triệu chất khỏc nhau nhưng chỉ cú trờn một trăm loại nguyờn tử.1/ Nguyờn tử là gỡ ? Nguyờn tử cú kớch thước như thế nào ?NGUYấN TỬBài 4Nguyờn tử được xem như một quả cầu cú đường kớnh :Nguyờn tử là hạt vụ cựng nhỏ.4 triệu nguyờn tử sắt xếp thành hàng dọc liền nhau cú chiều dài 1 mm.NGUYấN TỬ Cể KÍCH THƯỚC NHƯ THẾ NÀO ?1/ Nguyờn tử là gỡ ? Thành phần cấu tạo nguyờn tử và điện tớch của nguyờn tử ?NGUYấN TỬBài 48+SƠ ĐỒ NGUYấN TỬ OXI và HIĐROElectronHạt nhõn( Điện tớch - 8 )( Điện tớch + 8 ) Nguyờn tử trung hũa về điện+ElectronHạt nhõn( Điện tớch - 1 )( Điện tớch + 1 ) Nguyờn tử gồm hạt nhõn mang điện tớch dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electrton mang điện tớch õm.Vậy nguyờn tử là gỡ ?1/ Nguyờn tử là gỡ ? NGUYấN TỬBài 4Nguyờn tử là hạt vụ cựng nhỏ trung hũa về điện. Nguyờn tử gồm hạt nhõn mang điện tớch dương và vỏ tạo bởi một hay nhiểu electron mang điện tớch õm.2/ Hạt nhõn nguyờn tử ( ĐƠTERI ) Protonnơtron( p, 1+ ) ( n )Hạt nhõn nguyờn tử được tạo bởi những loại hạt nào ?Hạt nhõn tạo bởi proton và nơtron. Proton ký hiệu là p, mang điện tớch dương, notron ký hiệu là n khụng mang điện. Mỗi proton mang một đơn vị điện tớch.em cú biết ?- Năm 1918, khi bắn phá Hạt nhân nguyên tử Nitơ bằng hạt , Rutherford đã phát hiện ra hạt Proton (p) mang diện tích (+), có khối lượng >> hạt (e).- Năm 1932, khi bắn phá Hạt nhân nguyên tử Beri bằng hạt , Chadwick đã phát hiện ra hạt Nơtron (n) không mang diện tích, có khối lương xấp xỉ hạt (p).So sỏnh số p và số e trong mỗi nguyờn tử ? Biết mỗi proton trong hạt nhõn nguyờn tử mang một đơn vị điện tớch +1 8+11+19+HiđroOxi Natri Kali( HIĐRO )( ĐƠTERI ) ElectronProtonnơtron( e, 1- )( p, 1+ ) ( n )Nguyờn tử tạo thành từ những loại hạt nhỏ nào?Kớ kiệu của những hạt khụng mang điện?Kớ kiệu và điện tớch của những loại hạt mang điện?Sơ đồ nguyờn tửHạt nhõn nguyờn tử( ĐƠTERI ) ProtonnơtronHạt nhõn nguyờn tử tạo thành từ những loại hạt nào ?Vỡ sao khối lượng hạt nhõn đ ược xem là khối lượng nguyờn tử ?Proton và nơtron cú cựng khối lượng khối lượng hạt nhõn được xem là khối lượng nguyờn tử ( Electron cú khối lượng rất nhỏ , khụng đỏng kể .).1/ Nguyờn tử là gỡ ? NGUYấN TỬBài 42/ Hạt nhõn nguyờn tử - Hạt nhõn tạo bởi proton và nơtron. Proton ký hiệu là p, mang điện tớch dương, notron ký hiệu là n khụng mang điện. Trong mỗi nguyờn tử số proton (p) bằng số electron (e)- Khối lượng hạt nhõn được coi là khối lượng của nguyờn tửNếu ta hỡnh dung hạt nhõn là quả cầu cú đường kớnh 1 cm thỡ nguyờn tử là quả cầu cú đường kớnh 1 km .vỡ sao vậy ?em cú biết ?Giữa hạt nhõn và lớp electron của nguyờn tử là khoảng rỗng.Lớp electronLớp electron cú đặc điểm gỡ ?Chuyển động rất nhanh quanh hạt nhõn.Sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp cú một số elecec tron nhất định.1/ Nguyờn tử là gỡ ? NGUYấN TỬBài 42/ Hạt nhõn nguyờn tử 3/ Lớp electron +8+11+hiđrooxiNatri+8+11+hiđrooxiNatriNguyờn tửSố proton trong nguyờn tửSố electron trong nguyờn tửSố lớp electronSố electron lớp ngoài cựngHiđroOxinatri181118111231612+6++13+20+Nguyờn tửSố p trong hạt nhõnSố e trong nguyờn tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cựngHeliCacbonNhụmcanxi26132026132012342432HeliCacbonNhụmcanxi Bài 1: Giữa hạt nhõn và lớp electron của nguyờn tử cú những gỡ? D. Khụng cú gỡ ( khoảng rỗng).C. Cả proton và nơtronB. NơtronA. PorotonBài 2: Nguyờn tử cú khả năng liờn kết với nhau là nhờ cú loại hạt nào?D. Tất cả đều sai. A. Electron B. ProtonC. Nơtron

File đính kèm:

  • pptBAI 4 NGUYEN TU ( POWER POINT).ppt
Bài giảng liên quan