Bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (tiết 1)

1/ Hàm trong chương trình bảng tính

 2/ Cách sử dụng hàm

 3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính

c/ Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX

Hàm xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số

+ Cú pháp : =MAX(a,b,c, )

Trong đó các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô cần tính

Ví dụ :  ( Hs hoạt động nhóm )

 

ppt8 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1156 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1/ Hàm trong chương trình bảng tính Trong chương trình bảng tính, hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. BÀI 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 2/ Cách sử dụng hàm Cách nhập hàm vào một ô: chọn ô cần nhập, gõ dấu =, sau đó gõ hàm đúng theo cú pháp của nó và nhấn Enter.1/ Hàm trong chương trình bảng tính BÀI 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 2/ Cách sử dụng hàm 1/ Hàm trong chương trình bảng tính 3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính a/ Hàm tính tổng : SUMHàm trả về một số là tổng các giá trị của biến số + Cú pháp : =SUM(a,b,c,.)Trong đó các biến a, b, c,  đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của ô tính . Số lượng các biến là không hạn chế ví dụ :  ( Hs họat động nhóm )BÀI 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 2/ Cách sử dụng hàm 1/ Hàm trong chương trình bảng tính 3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính b/ Hàm tính trung bình cộng : AVERAGEHàm trả về một số là trung bình cộng của các biến số + Cú pháp : =AVERAGE(a,b,c,)Trong đó các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô cần tính Ví dụ :  ( Hs hoạt động nhóm)BÀI 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 2/ Cách sử dụng hàm 1/ Hàm trong chương trình bảng tính 3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính c/ Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAXHàm xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số + Cú pháp : =MAX(a,b,c,)Trong đó các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô cần tính Ví dụ :  ( Hs hoạt động nhóm )BÀI 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 2/ Cách sử dụng hàm 1/ Hàm trong chương trình bảng tính 3/ Một số hàm trong chương trình bảng tính d/ Hàm xác định giá trị nhỏ nhất : MINHàm xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số + Cú pháp : =MIN(a,b,c,)Trong đó các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô cần tính Ví dụ :  ( Hs hoạt động nhóm )1/Hãy nêu tên các hàm và công dụng của chúng mà em đã biết trong bài học nầy?2/ Nêu cú pháp tổng quát các hàm đã học Ghi nhớ =SUM(a,b,c,)	Hàm tính tổng =AVERAGE(a,b,c,)	Hàm tính giá trị trung bình =MAX(a,b,c,)	Hàm xác định giá trị lớn nhất=MIN(a,b,c,)	Hàm xác định giá trị nhỏ nhấtHướng dẫn về nhà Học thuộc tên các hàm, cú pháp của nó Xem trước bài thực hành Chuẩn bị tiết sau làm bài thực hành bảng tính với các hàm đã học 

File đính kèm:

  • pptsu_dung_cac_ham_trong_tinh_toan.ppt