Bài giảng Bài 40 : Dung dịch (tiết 10)

Câu 2 : Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây :

a) Na2O + H2O NaOH Na2O + H2O 2NaOH

b) K2O + H2O KOH K2O + H2O 2KOH

c) SO3 + H2O H2SO4 SO3 + H2O H2SO4

d) N2O5 + H2O HNO3 N2O5 + H2O 2HNO3

e) Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O

 2Al(OH)3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 40 : Dung dịch (tiết 10), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 40 : DUNG DỊCHCâu hỏi kiểm tra bài cũ Câu 1 : Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây :a) Đồng(II)clorua	CuCl2b) Kẽm sunfat	ZnSO4c) Magiehiđrocacbonat	Mg(HCO3)2d) Canxi photphat	Ca3(PO4)2e) Natri hiđrophotphat	Na2HPO4f) Natri đihiđrophotphat	NaH2PO4 Câu 2 : Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây :a) Na2O + H2O  NaOH	 Na2O + H2O  2NaOHb) K2O + H2O  KOH	 K2O + H2O  2KOHc) SO3 + H2O  H2SO4	 SO3 + H2O  H2SO4d) N2O5 + H2O  HNO3	 N2O5 + H2O  2HNO3e) Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O	 2Al(OH)3 + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 6H2OBài 40 : DUNG DỊCHI. Dung môi – chất tan – dung dịchThí nghiệm 1 Hình 6.1 /135 SGKThí nghiệm 2 Hình 6.2 /135 SGK Kết luận :- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tanII. Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa 1. Thí nghiệmHình 6.3 / 136 SGK2. Kết luận - Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.III. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn  Muốn chất rắn tan nhanh trong nước , ta thực hiện 1,2 hoặc cả 3 biện pháp sau :- Khuấy dung dịch- Đun nóng dung dịch- Nghiền nhỏ chất rắnCủng cố Thế nào là dung dịch , dung dịch chưa bão hòa , dung dịch bão hòa ?Hãy chỉ ra những thí dụ minh họaDặn dò Học bàiLàm bài tập 4,5,6 / 138 SGKChuẩn bị bài 41

File đính kèm:

  • pptdundich.ppt
Bài giảng liên quan