Bài giảng Bài 42: Nồng độ dung dịch (tiết 8)

a) Khối lượng dung dịch nước muối thu được là:

b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế:

mdung môi = 200 – 20 =180 (g)

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 42: Nồng độ dung dịch (tiết 8), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhóm 2Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCHII. Nồng độ mol của dung dịchI. Nồng độ phần trăm của dung dịchI. Nồng độ phần trăm của dung dịch Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của mộtdung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch Trong đó: mct là khối lượng chất tan (g) mdd là khối lượng dung dịch (g)Khối lượng dung dịch = khối lượng dung môi + khối lượng chất tan Ví dụ 1: Hòa tan 10g đường vào 40g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được Khi tính nồng độ phần trăm ta cần phải tính được những yếu tố nào?- Ta phải tính được khối lượng dung dịch và khối lượng chất tan GiảiKhối lượng dung dịch là:mdd = mdm + mct = 40 + 10 = 50 (g)Nồng độ phần trăm dung dịch thu được: Ví dụ 2: Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%GiảiTa có:Ví dụ 3: Hòa tan 20 gam muối vào nước được dung dịch có nồng độ là 10%- Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được.- Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.Giải:a) Khối lượng dung dịch nước muối thu được là:b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế:mdung môi = 200 – 20 =180 (g)BÀI TẬP CỦNG CỐBài tập 1: Trộn 50g dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50g dung dịch muối ăn 5% . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.Ta cóGiảiNồng độ phần trăm của dung dịch mới thu được là 12,5%Bài tập 2 : Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch NaOH 20% trộn với 100 gam dung dịch NaOH 8% để thu được dung dịch mới có nồng độ là 17,5%.Gọi khối lượng dung dịch một cần lấy là X gamGiải :Ta có: từ biểu thứcỞ dung dịch 3 ta có :mdd3 = mdd1 + mdd2 = X + 100 mct3 = mct1 + mct2 = 0,2 + 8 = 8,2Dặn dòLàm bài tập 1, 5, 6 (b) SGK trang 146Đọc trước phần tiếp theo

File đính kèm:

  • pptsaccarozo.ppt
Bài giảng liên quan