Bài giảng Bài 43 - Tiết 65: Pha chế dung dịch

II) CÁCH PHA LOÃNG MỘT DUNG DỊCH

THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC:

Có nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế:

a) 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch

MgSO4 2M.

b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch

NaCl 10%.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 43 - Tiết 65: Pha chế dung dịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH PHA CHẾ DUNG DỊCHHOÁ HỌC 8Bài 43 - Tiết 65Giáo viên: Trần mậu Lời Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ là 18%. Hãy xác định của khối lượng của dung dịch ban đầu.Bài 1(sgk – trang 149)CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀĐặt m(g) là khối lượng dung dịch ban đầu (dd1) thì khối lượng dung dịch sau (dd2) là (m – 60)gam.1.GIẢI:CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀHọc sinh đọc đề bài và thảo luận:Muốn tìm được khối lương dung dịch ban đầu thì giải bài tập này cần có những bước như thế nào?Hướng dẫn:- Đặt m(g) là khối lượng dung dịch ban đầu → khối lương dung dịch sau?Tìm khối lượng chất tan trong dd 1,khối lương chất tan trong dd 2 Chú ý: mct(dd1)= mct(dd2) → mdd ban đầuMàVậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gamCHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.Bài 2 (sgk – trang 149)CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀBiết:Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4GIẢI:2.CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích là 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g.Bài 3 (sgk – trang 149)CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.Hướng dẫnBiết:Xác định:Khối lượng dung dịch Na2CO3 3aNồng độ phần trăm của dung dịch Na2CO3 GIẢI:CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ3bNồng độ mol của dung dịch Na2CO3 Số mol Na2CO3 CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)II) CÁCH PHA LOÃNG MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC:Bài tập 2:Có nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế:a) 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M.b) 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%. Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)aTính toánSố mol MgSO4 có trong 50ml dung dịch MgSO4 0,4MThể tích dung dịch MgSO4 2M trong đó có chứa 0,04 mol MgSO4Biết:cần lấy pha chế Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)Cách pha chế: (làm thí nghiệm)- Đong 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào cốc có chia độ (có dung tích 200ml)- Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 100 ml và khuấy đều ta được: 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt) bTính toán:- Khối lượng NaCl có trong 150g dung dịch NaCl 2,5%- Khối lượng dung dịch NaCl ban đầu có chứa 3,75g NaCl:Khối lượng nước cần dùng để pha chế:Biết:cần lấy pha chế Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)Cách pha chế: (làm thí nghiệm)- Cân lấy 37,5g dung dịch NaCl 10% ban đầu sau đó đổ vào cốc (có dung tích 200ml).- Cân lấy 112,5g nước cất hoặc đong 112,5 ml nước cất, sau đó đổ vào cốc đựng dung dịch NaCl nói trên và khuấy đều, ta được 150g dung dịch NaCl 2,5% Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)Bài 4(sgk- trang 149) LUYỆN TẬP CỦNG CỐ Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột. Ddịch Đại lượngmct (gam)CMC%Ddd (g/ml)Vdd (ml)mdd (gam)303 0,148 1701502,5M15%20%1,151,041,211,1300 200 CuSO4NaClCa(OH)2KOHBaCl2(a)(b)(e)(d)(c)(gam) Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt) Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)aHướng dẫn tính và điền các giá trị vào ô trống:Mục a: Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt) Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt) bHướng dẫn tính và điền các giá trị vào ô trôngMục b: Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt) Mục c, d, e các em tính toán dựa theo các giá trị đã cho để tìm các giá trị điền vào các ô trống còn lại trong bảng. Ddịch Đại lượngmct (gam)CMC%Ddd (g/ml)Vdd (ml)mdd (gam)303 0,148 1701502,5M15%20%1,151,041,211,1300 200 CuSO4NaClCa(OH)2KOHBaCl2(a)(b)(e)(d)(c)(gam)301,08M1,152M2,8M13,46%15%0,074%17,3912518220200312200199,8512017270420,01M Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt) Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)Hướng dẫn về nhà:Làm bài tập 5 (SGK – trang 149)Hướng dẫn :- Tính khối lượng H2O- Tính khối lượng muối NaCl- Xác định được độ tan của muối NaCl ở 200C Tiết 65: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tt)Tiết học kết thúc Chúc các em học tập tốt

File đính kèm:

  • pptPha_che_dung_dich_t65.ppt
Bài giảng liên quan