Bài giảng Bài 6: Đơn chất và hợp chất- Phân tử (tiết 24)

 1.Mở bài.

 Ở bài nguyên tử các em đã được biết là có trên một trăm loại nguyên tử đã tạo nên hàng chục triệu chất khác nhau.Dựa vào số lượng nguyên tố hóa học cấu tạo nên chất mà người ta chia chất ra làm 2 loại cơ bản là: “ Đơn chất và hợp chất”. Vậy đơn chất, hợp chất là gi? Nó có đặc điểm cấu tạo ra sao? Giữa đơn chất và hợp chất có đặc điểm gì giống và khác nhau?Chúng ta sẽ lần lượt được giải đáp qua việc tìm hiểu bài tiếp theo của chương – Bài6 : “Đơn chất và hợp chất - phân tử”

 

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 6: Đơn chất và hợp chất- Phân tử (tiết 24), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Năm học 2010 - 2011KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ Bài 61.Kiến thức Sau khi học xong bài này các em biết được: Đơn chất là những chất do 1 nguyên tố hóa học tạo nên. Hợp chất là những chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. Phân tử là những hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện các tính chất hóa học của chất đó. Phân tử khối là khối lượng của phân tử bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. I.Mục tiêuI.Mục tiêu 2.Kỹ năng - Quan sát mô hình, hình ảnh minh họa về 3 trạng thái của chất. - Tính phân tử khối của một số đơn chất và hợp chất. - Xác định được trạng thái vật lý của một vài chất cụ thể, phân biệt một chất là đơn chất hoặc hợp chất theo thành phần nguyên tố. - Rèn luyện cách viết kí hiệu của các nguyên tố hóa học. - Rèn luyện khả năng phân biệt được các loại hợp chất. I. Mục tiêu 3. Thái độ. Hiểu được vai trò quan trọng của Hóa học trong đời sống.Từ đó, càng có niềm tin vào khoa học, càng thêm yêu hóa học hơn. II. Phương pháp - Phương pháp trực quan, nêu và giải quyết vấn đề. - Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị - GV: Tranh vẽ hình 1.10;1.11;1.12;1.13. - HS: Ôn lại các khái niệm về chất, hỗn hợp,nguyên tử, nguyên tố hóa học.Chuẩn bị bài mới.III. Tiến trình bài dạy 1.Mở bài. Ở bài nguyên tử các em đã được biết là có trên một trăm loại nguyên tử đã tạo nên hàng chục triệu chất khác nhau.Dựa vào số lượng nguyên tố hóa học cấu tạo nên chất mà người ta chia chất ra làm 2 loại cơ bản là: “ Đơn chất và hợp chất”. Vậy đơn chất, hợp chất là gi? Nó có đặc điểm cấu tạo ra sao? Giữa đơn chất và hợp chất có đặc điểm gì giống và khác nhau?Chúng ta sẽ lần lượt được giải đáp qua việc tìm hiểu bài tiếp theo của chương – Bài6 : “Đơn chất và hợp chất - phân tử” 2. Kiểm tra bài cũ. a. Định nghĩa nguyên tử khối là gì?Biết rằng nguyên tử R nặng gấp 4 lần so với nguyên tử nitơ.Xem bảng 1 tr.42-SGK và hãy cho biết kí hiệu hóa học và tên gọi của nguyên tố R? Giải:  NTK là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt - NTK của Nitơ là 14. Nguyên tử R nặng gấp 4 lần nguyên tử nitơ NTK R = 14 x 4 =56 đ.v.C Vậy R là sắt, KHHH là Fe. b. Hãy dùng chữ số và KHHH để diễn đạt các ý sau: - 5 nguyên tử hidro. - 6 nguyên tử cacbon. - 2 nguyên tử nhôm. Hãy so sánh xem nguyên tử hidro nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với nguyên tử cacbon, nguyên tử nhôm? Giải: b. - 5H - 6C - 2Al + Giữa nguyên tử hidro và nguyên tử cacbon, nguyên tử hidro nhẹ hơn 0,08(1/12=0,08) so với nguyên tử cacbon. + Giữa nguyên tử hiđro và nguyên tử nhôm, nguyên tử hiđro nhẹ hơn≈0,04 lần(1/27≈0,04) so với nguyên tử nhôm. 3.Phát triển bài: a. Hoạt động1: I.Đơn chất. - HS biết được khái niệm đơn chất - HS được trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau, và nguyên tử không tách rời mà sắp xếp liền nhau.I.Đơn chất: 1.Khái niệm đơn chất: Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬTiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬI.Đơn chất: 1.Khái niệm đơn chất: CuMô hình tượng trưng một mẫu kim loại đồng Mô hình tượng trưng mẫu khí hiđroMô hìnhtượng trưng một mẫu khí oxiI.Đơn chất: 1.Khái niệm đơn chất: Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.  Các đơn chất có đặc điểm gì về thành phần?  Một mẫu đơn chất chỉ gồm một loại nguyên tử (một nguyên tố hóa học).  Vậy đơn chất là gì?  Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tô hóa học. Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬI.Đơn chất. 1. Khái niệm đơn chất. 2. Phân loại: Đơn chất được chia thành 2 loại: đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Quan sát lại mô hình tượng trưng mẫu kim loại đồng và mô hình tượng trưng mẫu khí hiđro và oxi.  Đơn chất được chia thành 2 loại: đơn chất kim loại và đơn chất phi kim.  Bảng 1- MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬI.Đơn chất. 1. Khái niệm đơn chất. 2. Phân loại. 3. Đặc điểm cấu tạo: - Trong đơn chất kim loại,các nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định. - Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định thường là 2. VD: khí hiđro,khí oxi,(trừ ozon). Hãy quan sát mẫu đơn chất đồng và nhận xét sự sắp xếp các nguyên tử đồng? → Trong mẫu đơn chất đồng các nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định. Quan sát mẫu khí hidro và khí oxi- nhận xét sự sắp xếp các nguyên tử? → Trong mẫu khí hiđro và oxi thì 2 nguyên liên kết với nhau và cách xa nhau..Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬ 3. Phát triển bài. b. Hoạt động 2- II. Hợp chất. HS so sánh được sự khác nhau về thành phần và đặc điểm cấu tạo giữa đơn chất và hợp chất. II. Hợp chất. 1. Khái niệm hợp chất: Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬII. Hợp chất. 1. Khái niệm hợp chất: Quan sát các mô hình tượng trưng trên, các em thấy có đặc điểm gì khác với đơn chất về thành phần?→ Mỗi mẫu hợp chất trên gồm 2 nguyên tố hóa học. Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬTiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬII. Hợp chất. 1. Khái niệm hợp chất: Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Phân tử của hợp chất, không những có 2 loại nguyên tố mà còn có thể có nhiều loại nguyên tố hơn nữa.  Vậy hợp chất là gì?→ Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.  Hãy nêu thêm vài ví dụ về hợp chất?II. Hợp chất. 1. Khái niệm hợp chất: 2. Phân loại hợp chất: Hợp chất được chia thành 2 loại là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ  Dựa vào nguồn gốc, người ta chia hợp chất thành 2 loại là:hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. - Hợp chất vô cơ là: Nước, muối ăn(natri clorua), axit sunfuric.. - Hợp chất hữu cơ là: Khí metan, đườngTiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬII. Hợp chất. 1. Khái niệm hợp chất. 2. Phân loại. 3. Đặc điểm cấu tạo: - Trong các hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.  Quan sát mô hình tượng trưng một mẫu nước (lỏng), và mẫu muối ăn(rắn).  Hãy nhận xét về số nguyên tử, trật tự liên kết các nguyên tử. → Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬV. Luyện tập-Củng cố, dặn dò  Củng cố. Thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập sau.  Hãy chọn từ và cum từ thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây: - Khí hiđro, khí oxi và khí clo là những....đều tạo nên từ một........Nước, muối ăn (natri clorua), axit clohiđric là những............ Đều tạo nên từ hai................ Trong thành phần hóa học của nước và axit clohiđric đều có chung một.............. Còn muối ăn và axit clohiđric lại có chung mộtđơn chất phi kimnguyên tố hóa họchợp chấtnguyên tố hóa họcnguyên tố hiđronguyên tố cloV. Luyện tập-Củng cố, dặn dò  Luyện tập: (Bài 3 tr.26 SGK) Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất: a. Khí amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạp nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozo tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Đáp án : - Các đơn chất là: b. Photpho (P) f. Kim loại magie (Mg).  Giải thích: Vì mỗi chất trên được tạo bởi một loại nguyên tử (do 1 nguyên tố hóa học tạo nên). - Các hợp chất là: a. Khí amoniac. c. Axit clohidric. d. Canxi cacbonat. e. Glucozo.  Giải thích : Vì mỗi chất trên đều do 2(hay nhiều) nguyên tố hóa học tạo nên.Tiết 8 Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT- PHÂN TỬ  Dặn dò. - Về nhà làm bài tập 1,2 tr.25-SGK. - Xem trước phần tiếp theo của bài-II. Phân tử,III.Trạng thái của chất.V. Luyện tập-Củng cố, dặn dò Chào tạm biệt quý thầy cô giáo !Chào tạm biệt các em !

File đính kèm:

  • ppthoa_8.ppt