Bài giảng Bài luyện tập 5 (tiết 5)

Tính chất hóa học của oxi

Ứng dụng và điều chế khí oxi

Khái niệm oxit, phân loại oxit

Thế nào là sự oxi hóa

Thành phần không khí về thể tích

Thế nào là phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài luyện tập 5 (tiết 5), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚTính chất hóa học của oxiỨng dụng và điều chế khí oxiKhái niệm oxit, phân loại oxitThế nào là sự oxi hóaThành phần không khí về thể tíchThế nào là phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủyBÀI LUYỆN TẬP 5II. BÀI TẬPH·y cho biÕt nh÷ng ph¶n øng sau ®©y thuéc lo¹i ph¶n øng ho¸ hîp, ph¶n øng ph©n huû? a/ 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 b/ CaO + CO2 CaCO3 c/ 2H2 + O2 2H2Od/ Cu(OH)2 CuO + H2O (Ph¶n øng ph©n huû)(Ph¶n øng ho¸ hîp)(Ph¶n øng ph©n huû)(Ph¶n øng ho¸ hîp)Bµi tËp 2A VÀ BB VÀ DB VÀ CA VÀ DPhản ứng nào điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm A . KMnO4 K2MnO4 + MnO2 +O2 2H2O 2H2 + O2 4P +5O2 2P2O5 2KClO3 2KCl + 3O2Tiếc quá, sai rồi! Hoan hô, đúng rồi! Tiếc quá, sai rồi! Tiếc quá, sai rồi! Bµi tËp 3 totototoPhân loại, sắp xếp các chất có công thức sau vào bảng: Na2O, CO2 , MgO, Fe2O3 , SO2, P2O5 Tªn gäi C«ng thøcTªn gäi C«ng thøcOxit axitOxit baz¬Natri oxitNa2OMagie oxitMgOS¾t (III) oxitFe2O3Cacbon ®ioxitL­u huúnh ®ioxit§iphotpho penta oxitCO2SO2P2O5Bµi tËp 4Giải ô chữGiải ô chữTrò chơiLuật chơi* Giải các ô hàng ngang để tìm các chữ cái của ô từ khóa ( những chữ cái đó được đánh dấu bằng các ô màu hồng )* Khi đoán được từ khóa có thể trả lời luôn 1 11 3 4 5 10 8 9 7OXISỰOXIHÓAOXITKHÍOXITBAZƠÂNHỦYNGHÓAHỢPNHIỆTĐỘKMnOSỰHÔHẤPPHTRẮ 6 2Câu 1:- 3 CHỮ CÁI- Là 1 đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt là ở nhiệt độ caoCÂU 11-8 CHỮ CÁI-Sự tác dụng của oxi với một chất gọi làCÂU 3-4 CHỮ CÁI-Hợp chất có 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi gọi là.CÂU 6-7 CHỮ CÁI-Một lĩnh vực ứng dụng quan trọng của khí oxi cần cho người và động vậtCÂU 4- 4 CHỮ CÁI-CTHH của hợp Chất giàu oxi có 4 nguyên tử Oxi, thường dùng điều chế khí oxi trong phòngthí nghiệm4CÂU 10-7 CHỮ CÁI-Tên một loại phản ứng mà từ một chất ban đầu tạo thành hai hay nhiều chất mớiCÂU 7- 7 CHỮ CÁI-Các phản ứng của khí oxi với phi kim, kim loại, hợp Chất đều cần có điều kiện nàyCÂU 9- 3 CHỮ CÁI-Sản phẩm cháycủa lưu huỳnhlà chất có mùi hắc ở thể.CÂU 5-6 CHỮ CÁI-Tên một loại phản ứng mà một sản phẩm được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầuCÂU 8- 5 CHỮ CÁI-Sản phẩm cháy của phốt pho là chất rắn dạng bột có màu CÂU 2- 8 CHỮ CÁI-CaO, CuO, Na2O đều là các hợp chất thuộc loại ..OXI KHÔNG KHÍTỪ KHÓA CÓ 11 CHỮ CÁI LÀ TÊN CỦA 1 CHƯƠNG ĐÃ HỌCOxit bazơOxit axitKClO3Đốt nhiên liệuTác dụng với đơn chất phi kim S, P,..Tác dụng với đơn chất kim loại như FeTác dụng với hợp chất như metanBµi tËp 5 Phân huỷ hoàn toàn KClO3 ( có MnO2 xúc tác), thu được 3,36 lit khí oxi ở đktc. Tính khối lượng KClO3 đã dùng ( K=39; Cl=35,5; O=16; Mn=55 )2	 2 3(mol)	= 0,15( mol)0,152KClO3 2KCl + 3O20,10,1GIẢI = 0,1* 122,5 = 12,25 (g)DAËN DOØ - Về nhà làm các bài tập 4,5,7,8 còn lại trong sách giáo khoa trang 101 - Xem trước bài Hidro- nướcCHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ CÙNG TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 8A5 ĐÃ VỀ DỰ TIẾT THAO GIẢNG NÀYBÀI HỌC KẾT THÚCChóc mõng c¸c em ®· hoµn thµnh bµi häc kÝnh Chóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ h¹nh phóc 

File đính kèm:

  • pptBai_lyen_tap_5.ppt
Bài giảng liên quan