Bài giảng Bàu luyện tập 1

Câu 8(Bài 4 / tr 310: Điền đầy đủ các cụm từ thích hợp hợp vào các câu sau đây:

A. Những chất tạo nên từ hai

 trở lên được gọi là

 

 

ppt26 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bàu luyện tập 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 8: BÀI LUYỆN TẬP 1Tổng kếtCâu 1: Chọn khái niệm ở cột A ghép với các ví dụ ở cột B sao cho phù hợp?a. Con daob. Quả chanhc. Núi đồid. Sách vởn. Cây cỏg. Cơ thể ngườih. Ô tôe. Không khí1/ b,c,e,g,n2/ a,d,h1. Vật thể tự nhiên2. Vật thể nhân tạoMàu sắcCâu 2: Tính chất nào của chất trong số các tính chất sau có thể biết được bẳng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?Tính tan trong nướcNhiệt độ nóng chảyKhối lượng riêngCâu 3: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây sao cho phù hợp?protonelectron.. và .có điện tích như nhau chỉ khác dấu(1)(2)Câu 3: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây sao cho phù hợp?và ...có cùng khối lượng, còn ..có khối lượng rất bé,không đáng kể.protonnơtronelectron(3)(4)(5)B.Câu 3: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây sao cho phù hợp?C. Những nguyên tử cùng loại có cùng số  Trong hạt nhân.proton(6)D. Các .. Mang điện tích âm tạo nên vỏ nguyên tử.electronCâu 3: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây sao cho phù hợp?(7)Câu 4: Ghép cột A với cột B sao cho phù hợpa. Đại diện cho chấtb. Đại diện cho nguyên tố hóa họcc. Khối lượng nguyên tử, tính bằng đvC.d. Khối lượng phân tử ,tính bằng đvC.e. Biểu diễn nguyên tố hóa học,chỉ một nguyên tử của nguyên tố1- c 2- d 3- b 4- e 1. Nguyên tử khối2. Phân tử khối3. Phân tử4. Kí hiệu hóa họcCâu 5 : Để tạo thành phân tử của hợp chất tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?3 loại nguyên tử2 loại nguyên tử4 loại nguyên tử1 loại nguyên tửCâu 6: điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau? Hầu hết các chất có. là hạt hợp thành Các đơn chất kim loại có hạt hợp thành là ..Phân tửNguyên tử(1)(2)12+SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ MAGIESố proton (a)Số electron (b)Số lớp e ( c)Số electron lớp ngoài cùng ( d)121232Bài 2 a tr 31 sgk.)12+SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ MAGIESố proton (a)Số electron (b)Số lớp e ( c)Số electron lớp ngoài cùng ( d)Bài 2 a tr 31 sgk.)12+20+SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ CANXISƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ MAGIEBài 2 b tr 31 sgk.Câu 8(Bài 4 / tr 310: Điền đầy đủ các cụm từ thích hợp hợp vào các câu sau đây:A. Những chất tạo nên từ hai trở lên được gọi là Nguyên tố hóa họcHợp chất(1)(2)Bài 4 / tr 31: Điền đầy đủ các cụm từ thích hợp hợp vào các câu sau đây:B. Những chất có ..gồm những nguyên tử cùng loại được gọi là Phân tửLiên kết với nhauĐơn chất(3)(4)(5)Bài 4 / tr 31: Điền đầy đủ các cụm từ thích hợp hợp vào các câu sau đây:C. là những chất tạo nên từ một .. Đơn chấtNguyên tố hóa học(6)(7)Bài 4 / tr 31: Điền đầy đủ các cụm từ thích hợp hợp vào các câu sau đây:D. ..là những chất có  gồm những nguyên tử khác loại .. Hợp chấtPhân tửLiên kết với nhau(8)(9)(10)Bài 4 / tr 31: Điền đầy đủ các cụm từ thích hợp hợp vào các câu sau đây:E. Hầu hết các .......................có phân tử là hạt hợp thành còn .là hạt hợp thành của ..kim loại.Đơn chất phi kimNguyên tửĐơn chất(11)(12)(13)“Nước cất là một hợp chất ,vì nước cất sôi ở đúng 1000c”Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1Ý 1 sai, ý 2 đúng.Ý 1 đúng, ý 2 sai.Cả hai ý đều saiBài 5 tr 31 sgk.Khẳng định sau gồm hai ý:Bài 1: Có hai lọ không nhãn đựng riêng biệt hai chất lỏng không màu: nước cất và nước đường. Làm thí nghiệm đơn giản như thế nào để xác định đâu là nước cất, đâu là nước đường?Bài 2: Nếu tổng số hạt proton, elctron,nơtron trong một nguyên tử là 28, số hạt không mang điện chiếm xấp xĩ 35 % thì số hạt electron trong nguyên tử là bao nhiêu ?

File đính kèm:

  • pptBi_luyen_tap_1_hoa_8_rat_hay.ppt
Bài giảng liên quan