Bài giảng Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Lớp 4 - Bùi Thị Huệ

Hai lần trung bình cộng số cây của 3 lớp là :

(25 + 35 + 6) = 66 (cây)

Trung bình cộng số cây của 3 lớp là:

66 : 2 = 33 (cây)

Lớp 4C trồng được số cây là:

+ 6 = 39 (cây)

 Đáp số: 39 cây

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Lớp 4 - Bùi Thị Huệ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 a) 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36 Tìm số trung bình cộng của các số sau: Đáp án : TBC là: 28 b) 2; 4; 6; 8; … ; 1000; 1002; 1004 Đáp án : TBC là: (1004 + 2): 2 = 503 Bài 1 : Có ba can dầu. Can thứ nhất có 12 lít dầu. Can thứ hai có 23 lít dầu. Hỏi can thứ ba có bao nhiêu lít dầu biết trung bình cộng của cả 3 can là 25 lít dầu? Bài giải: Tổng số lít dầu của cả 3 can là: 25 X 3 = 75 (l) Can thứ ba có số lít dầu là: 75 – 12 – 23 = 40 (l) Đáp số: 40l dầu Bài giải: Tổng số lít dầu của cả 3 can là: 25 X 3 = 75 (l) Can thứ ba có số lít dầu là: 75 – ( 12 + 23 ) = 40 (l) Đáp số: 40l dầu Bài 2:  Lớp 4A trồng được 25 cây. Lớp 4B trồng được 35 cây. Lớp 4C trồng nhiều hơn trung bình cộng của 3 lớp là 6 cây. Lớp 4C trồng được bao nhiêu cây? Bài 2:  Lớp 4A trồng được 25 cây. Lớp 4B trồng được 35 cây. Lớp 4C trồng nhiều hơn trung bình cộng của 3 lớp là 6 cây. Lớp 4C trồng được bao nhiêu cây? Tổng số cây 3 lớp: Ta có sơ đồ: Hai lần trung bình cộng số cây của 3 lớp là : (25 + 35 + 6) = 66 (cây) Trung bình cộng số cây của 3 lớp là: 66 : 2 = 33 (cây) Lớp 4C trồng được số cây là: + 6 = 39 (cây) Đáp số: 39 cây 4C 4A và 4B TBC số cây 3 lớp 6 cây Tổng số cây 3 lớp: Ta có sơ đồ: Bài giải: Trung bình cộng số cây của 3 lớp là : (25 + 35 + 6) : 2 = 33 (cây) Lớp 4C trồng được số cây là: + 6 = 39 (cây) Đáp số: 39 cây Bài 3:  Xe thứ nhất chở được 56 tấn hàng. Xe thứ hai chở được 48 tấn hàng. Xe thứ ba chở kém trung bình cộng của 3 xe là 12 tấn. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng? Ta có sơ đồ: Tổng số hàng 3 xe: Trung bình cộng số hàng của 3 xe chở được là: ( 56 + 48 - 12 ) : 2 = 46 (tấn) Xe thứ ba chở được số hàng là: 46 – 12 = 34 (tấn) Đáp số: 34 tấn hàng Bài giải 

File đính kèm:

  • pptBoi duong hs gioi 4.ppt
Bài giảng liên quan