Bài giảng Chuẩn bị vật liệu và làm khuôn quấn máy biến áp

Làm khuôn quấn dây cho máy biến áp có lõi thép kiểu bọc với các thông số như sau:

a = 20mm

b = 24mm

c =10mm

 h = 30mm

 

pptx15 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 4041 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Chuẩn bị vật liệu và làm khuôn quấn máy biến áp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/30/2014 ‹#› www.themegallery.com CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) GIÁO VIÊN THỰC HIỆN Lê Nguyễn Mạnh Chính HUẾ - 10/2014 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ TRUNG TÂM KTTH-HN HƯƠNG THỦY TIẾT 25 TỔ Điện - Tin - May TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) LÕI THÉP KIỂU VỎ (KIỂU BỌC) a: Chiều rộng trụ quấn dây b: Chiều dày trụ quấn dây c: Chiều rộng cửa sổ h: Chiều cao cửa sổ TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) - Làm được khuôn quấn dây đúng thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ: + Đảm bảo khuôn đúng kích thước tính toán. + Đảm bảo độ cứng vững, độ vuông góc và độ nhẵn phẳng các mép ngoài khuôn. I. YÊU CẦU TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) - Thực hành nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp. I. YÊU CẦU TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) II. CHUẨN BỊ Giấy bìa TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) LÀM KHUÔN QUẤN DÂY III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH - Bước 1: TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) - Bước 2: III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH a + 1 a + 1 a + 1 b + 1 b + 1 h - 1 c - 1 b + 2 a + 2 c - 1 Sơ đồ dàn trải phần thân khuôn Sơ đồ dàn trải phần má khuôn 1 2 3 4 a+1 h-1 b+1 a+1 b+1 Cách vẽ sơ đồ dàn trải phần thân khuôn a+1 c-1 c-1 1 2 3 4 c-1 b+2 a+2 c-1 Cách vẽ sơ đồ dàn trải phần má khuôn c-1 c-1 TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) - Bước 3: III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH Sơ đồ dàn trải phần thân khuôn Sơ đồ dàn trải phần má khuôn TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) MỘT SỐ SAI HỎNG THƯỜNG GẶP - Kích thước khuôn quấn dây không phù hợp với lõi thép - Khuôn bị méo TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) THỰC HÀNH a = 20mm b = 24mm c =10mm h = 30mm Làm khuôn quấn dây cho máy biến áp có lõi thép kiểu bọc với các thông số như sau: TIẾT 25BÀI 11: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ LÀM KHUÔN QUẤN MÁY BIẾN ÁP (TT) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ STT Tiêu chí Điểm 1 Chuẩn bị 1 2 Thực hành đúng quy trình 2 3 Thái độ: An toàn lao động, vệ sinh môi trường 2 4 Sản phẩm 5 Tổng 10 www.themegallery.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ TRUNG TÂM KTTH-HN HƯƠNG THỦY THANK YOU!!! 

File đính kèm:

  • pptxTIET 25 CHUAN BI VAT LIEU VA LAM KHUON QUAN MAY BIEN AP.pptx
Bài giảng liên quan